BSO bus

Het nieuwe Stint-model, de BSO bus, is officieel toegelaten tot de openbare weg. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de productie (voorbereidingen) van dit model, nadat we twee jaar lang in onzekerheid zaten over de toelating. Maar: groen licht is gegeven en ook bij Allente kunnen we niet wachten om dit vervoermiddel weer in gebruik te nemen. De BSO bus kan niet zo maar de weg op. Er zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie en drie sectororganisaties Kinderopvang over het veilig gebruik van de BSO bus op de openbare weg, die zijn vastgelegd in een afdwingbaar convenant. De afspraken gelden voor álle gebruikers van de BSO bus, niet alleen de leden van de brancheorganisaties.

Regels gebruik BSO bus

De BSO bus, die geschikt is voor het vervoer van 10 kinderen, wordt toegelaten, op voorwaarde dat er wordt voldaan aan de afspraken gemaakt tussen sectororganisaties en het ministerie:

  • De BSO bus is aangewezen als ‘bijzondere bromfiets’;
  • per BSO locatie moet een overzicht worden gemaakt van het gebruik van standaard veilige routes waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van: a. fietspaden die gescheiden zijn van wegen voor snelverkeer; b. wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur; c. kruisingen die voorzien zijn van verkeersregelinstallaties;
  • de vastgelegde routes in punt 2 moeten voor het vervoer met de BSO bus ook daadwerkelijk worden gebruikt;
  • de minimum leeftijd van de persoon die de BSO bus mag besturen is 18 jaar;
  • de bestuurder moet aantoonbaar en met goed gevolg een rijvaardigheidstraining gericht op het besturen van de BSO bus hebben afgerond en over een certificaat beschikken.
  • Naast de legitimatie moet de bestuurder in het bezit zijn van: - Een AM (bromfiets) of B (auto) aangevuld met een Stint Prodrive training, of: - Een AM theorie certificaat behaald bij het CBR aangevuld met een Stint Prodrive training.
  • Allente heeft een protocol opgesteld voor het gebruik van de BSO bus. Hierin staat onder andere dat kinderen vanaf 2 jaar vervoerd mogen worden met de BSO bus, maar alleen als ze met hun voeten tot de grond/vloer komen. Dit wordt ook geadviseerd door de fabrikant.
  • Per jaar wordt eenmaal onderhoud aan de BSO bus gepleegd; dit kan gezien worden als een soort APK keuring.

Planning

Allente krijgt vijf BSO bussen die verspreid worden over verschillende locaties. De planning is dat we in mei met deze trainingen zullen starten, meer informatie hierover volgt nog. Informatie naar ouders We begrijpen dat het onderwerp gevoelig ligt. We hebben in het voortraject al uitgebreid geschakeld met de ouderraden en hen laten meedenken en adviseren. Er komt een toevoeging in het Ouderportaal dat ouders toestemming moeten geven dat hun kind met de BSO bus vervoerd mag worden. Dit wordt een actieve toestemming en wordt niet automatisch gevuld.

Tevens komt er een ouderavond, waarop ouders vragen kunnen stellen en een proefrit met de Bso bus kunnen maken. We hebben ouders deze week geïnformeerd dat we met de BSO bus gaan rijden en hen opgeroepen om de toestemming in het Ouderportaal te activeren. Vragen? Heb je vragen over de BSO bus? Mail deze naar Tim Emmerik, hij is de coördinator van dit project: bsobus@allente.nl

Volgende pagina

Nieuwe naam voor Kleine en Grote Beer