In gesprek met wethouder Nils Langedijk

Sheila ging in gesprek met Wethouder Nils Langedijk van Gemeente Langedijk. Helaas een interview op afstand via Teams, maar toch werd ik al meteen gevraagd om ‘je’ te zeggen. Dat gaf al meteen een hele andere dimensie aan het interview. Ik heb hem een aantal prikkelende vragen gesteld, hoe hij denkt over de toekomst van het onderwijs in onze gemeente en over de samenwerking met Allente.

Hoe lang ben je al wethouder bij Gemeente Langedijk? Ik ben 10 jaar geleden begonnen in de politiek, en heb in die tijd verschillende rollen vervuld. Eerst burgerraadslid, daarna raadslid en in mei 2018 ben ik wethouder geworden. Er zijn in Langedijk 4 wethouders met ieder een eigen portefeuille. Mijn portefeuille bestaat naast onderwijs uit verkeer, openbare ruimte, duurzaamheid, afval en cultuur. Als je aan de Gemeente Langedijk denkt, welke 3 woorden komen dan als eerste bij je op? Ik ben een echte Langedijker, heb hier altijd gewoond. Ik denk dan ook aan kool, 1000-eilanden rijk (al het water) en de 3e week van september, oftewel de kermis.

Je hebt onderwijs in je portefeuille en daardoor contact met Allente. Kan je iets vertellen over de samenwerking met Allente? De samenwerking is goed. Ik heb op verschillende niveaus contact, het meest met de bestuurders Monique Mul en Elfred Bakker. We spreken dan over inhoudelijke onderwijs zaken voor de langere termijn. Of over concrete projecten zoals het nog te realiseren IKOC (Integraal Kind en Ouderen Centrum) in Noord-Scharwoude en het IKC in Sint Pancras. Natuurlijk hebben wij ook regelmatig contact over de gevolgen van COVID-19 op het onderwijs. Ik ben van de korte lijnen, bel mij gewoon als je me nodig hebt.

Heb je ook te maken met de opvang van Allente of blijft je aandachtsgebied bij onderwijs? Ik ben zelf ouder van de opvang van Allente en stond voor de Corona een paar keer per week voor de deur van de opvang. Een IKC is voor 0-12 jaar dus de opvang is een belangrijk onderdeel, omdat dat vaak een eerste stap van het kind is in de richting van het onderwijs. Voor de noodopvang in de eerste Coronagolf heeft Allente fantastisch werk geleverd. Voor de opzet van de noodopvang hebben zij keihard gewerkt om alles te realiseren, het was een mooi proces om het met elkaar te doen. Complimenten voor Allente hoe ze dit hebben geflikt.

Hoe zie je de toekomst voor het onderwijs voor de komende 5 jaar? We gaan naar Dijk en Waard, de fusie met gemeente Heerhugowaard. Dan worden we een gemeente van bijna 90.000 inwoners. In Langedijk moeten er nog aantal stappen gezet worden voor nieuwbouw om IKC’s realiseren. Het doel is om zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden voor ieder kind, zodat ieder kind zoveel mogelijk naar school kan gaan in zijn of haar omgeving.

Als regio hebben we een plan voor ‘passend onderwijs’ opgesteld om samen deze ambitie vorm te geven. Hoe ziet voor jou het ideaalplaatje voor onderwijs voor Dijk en Waard eruit? Goede huisvesting die voldoet aan de laatste eisen en het passend onderwijs verder vormgeven. Met het ultieme doel dat ieder kind met plezier naar school gaat en met vriendjes en vriendinnetjes kan spelen.

En hoe zie je de rol van Allente daarin? Die is heel belangrijk. Er is een verdeling van verantwoordelijkheden tussen een gemeente en een schoolbestuur. Gemeente regelt de huisvesting en een schoolbestuur is van het onderwijs. Je moet het dus echt samen doen. Denk aan het planvoornemen om samen met Allente, Horizon Zorgcentrum en de gemeente een IKOC te realiseren op de voormalige Mariaschool. De grond is van de gemeente, maar door samenwerking kun je een uniek project realiseren, waarmee het onderwijs in Langedijk weer wordt verstevigd.

Wil je nog iets zeggen tegen de medewerkers van Allente voor zowel opvang en onderwijs? Ik ben al regelmatig langs geweest om de medewerkers een hart onder de riem steken. Ik ben super trots op wat jullie doen en in deze moeilijke tijd waarin je hard moet werken en stapjes extra moet zetten om alles overeind te houden, dus niets meer dan lof!

Volgende pagina

Marketing & Communicatie