KanZ-klas

Sinds 19 oktober 2020 heeft IKC Oudkarspel nieuwe bewoners, om het IKC nog completer te maken: De KanZ-klas. Daar wordt dagelijks onderwijs geboden aan kinderen met uiteenlopende beperkingen en zorgvraag. Waar mogelijk sluiten de kinderen aan binnen de andere groepen van de school, waar het kan doen we het samen. Dat is dagelijks het geval tijdens het buitenspelen, maar ook bij alle vieringen. De Kanz-klas werkt hiervoor nauw samen met de school, het bestuur van Allente en het regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Sinds 19 oktober 2020 heeft IKC Oudkarspel nieuwe bewoners, om het IKC nog completer te maken: De KanZ-klas. Daar wordt dagelijks onderwijs geboden aan kinderen met uiteenlopende beperkingen en zorgvraag. Waar mogelijk sluiten de kinderen aan binnen de andere groepen van de school, waar het kan doen we het samen. Dat is dagelijks het geval tijdens het buitenspelen, maar ook bij alle vieringen. De KanZ-klas werkt hiervoor nauw samen met de school, het bestuur van Allente en het regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Zorg op school Alle kinderen in de KanZ-klas hebben extra zorg en/of begeleiding nodig. Daarom zijn er naast leerkrachten en leerkrachtondersteuners ook zorgmedewerkers op de groep zoals; fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en muziektherapie. Naast groepstherapie krijgen de kinderen eventueel ook een individuele behandeling. De drijvende krachten achter de KanZ-klas Eén van de begeleiders in de KanZ-Klas is Marieke Bol. Haar eigen zoon Kamil is ook één van de leerlingen van de KanZ-klas, haar man Christiaan Kwint is directeur van de gelijknamige Stichting. Zij namen in 2013 zelf het initiatief voor deze klas. “We hadden het geluk dat bij de start de Montessorischool Heerhugowaard ervoor openstond en meewerkte.” Volgens Marieke zijn die verschillende budgetten voor zorg en onderwijs helemaal niet zo moeilijk te combineren als veel gemeenten en schoolbesturen denken. “Wij kunnen precies uitrekenen hoeveel uur onderwijs een kind krijgt, hoe lang het doet over fruit eten, hoeveel keer het uit de rolstoel wordt getild. Een kwestie van één keer opschrijven in een zorgplan.”

Samen naar School Bijna alle kinderen gaan tot hun twaalfde jaar naar dezelfde basisschool. Meestal is deze school ook in de buurt waar ze wonen en maken ze vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. Voor kinderen met een (meervoudige) beperking is dat vaak anders. De leerlingen van de KanZ-klas, tussen 4 en 14 jaar oud, hebben bij alles ondersteuning nodig. Ze kunnen niet even voor zichzelf werken, ook niet zelf naar de wc. Toch werkt de samenvoeging met een reguliere school heel goed. Dat is al eerder bewezen toen de Kanz-klas deel uitmaakte van de Montessorischool in Heerhugowaard. Eén van de kinderen gymt mee met de middenbouw en kinderen uit de andere groepen kunnen in deze klas komen werken of voorlezen. In de pauzes spelen ze allemaal door elkaar op het plein.

Op IKC Oudkarspel kunnen ze dit op een heel fraaie manier aanbieden, er is ruimte genoeg voor een eigen plek voor de KanZ-klas, en toch zitten ze middenin de school. “Onze ervaring is dat dat wederzijds leidt tot begrip en vooral heel veel plezier. De kinderen van de onderbouw racen de Kanz- kids het liefst het hele schoolplein over in hun rolstoel”, lacht Marieke, “En andersom kijken zij hun ogen uit naar alle rennende en spelende kinderen en genieten daar enorm van.

Het is heel mooi om te zien hoe vanzelfsprekend de kinderen contact maken met buitenspelen. De kinderen zoeken elkaar meteen op en stellen vragen, ze zijn heel nieuwsgierig. Die inclusie en het samen leren is waarom de Kanz-Klas bij IKC Oudkarspel zit.” De toevoeging van de KanZ-klas aan het IKC Oudkarspel is voor iedereen een hele positieve ontwikkeling. “Toen we weg moesten uit Heerhugowaard was dat best heftig, zeker voor de ouders. Maar in Oudkarspel hebben we een fantastische plek gevonden waar we een mooie toekomst tegemoet gaan."

Positief Directeur van IKC Oudkarspel, Ariane Breimer, directeur van IKC Oudkarspel, deelt deze positiviteit. “Toen de mogelijkheid ontstond om de samenwerking met de KanZ-klas aan te gaan, hebben wij die met beide handen aangegrepen! Bij ons wordt elke KanZ-leerling gekoppeld aan een reguliere onderwijsgroep van het IKC. Per leerling wordt bekeken welke groep het meest passend is. Samen met de leerkracht(en) van zo’n groep wordt gekeken welke activiteiten geschikt zijn voor de betreffende leerling van de KanZ-klas om aan deel te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan een kringgesprek, aan voorlezen, aan muziek, aan een creatieve activiteit, aan gym. We zijn als IKC Oudkarspel héél trots op de toevoeging van de KanZ-klas.”

Volgende pagina

IKC Sint Pancras