KanZ-klas

Strategische sessies Allente

Na de start van Allente wilden de bestuurders heel graag samen met medewerkers samen de strategie van Allente vormgeven. Maar toen kwam Corona en waren fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk. Na de eerste lockdown was het ook lastig te organiseren, gezien de verwachting van het aantal deelnemers aan deze sessie: er zouden zo’n 70 medewerkers meedoen.

Uiteindelijk moesten we een alternatief bedenken, omdat het organiseren van een fysieke bijeenkomst vanwege de voortdurende beperkende maatregelen niet mogelijk bleek. Samen met een extern bureau hebben we iedereen uitgenodigd om via Zoom deel te nemen. Het was even spannend of dit zou gaan lukken, zo op afstand. Omdat een online sessie intensief is, hadden we wel besloten om de strategische sessie op te delen in twee delen.

Deel 1

De eerste strategische sessie was op 10 december. Maar liefst 72 medewerkers hadden zich ingeschreven. De sessie startte met een welkomstwoord door het externe bureau en de bestuurders, die het zogenaamde Headquarters vormden. Er was een kick off met een film over IKC Oudkarspel, de pilot van Allente op IKC gebied. Je kan deze film hier terugkijken.

Na het centrale gedeelte werd de totale groep via Zoom willekeurig verdeeld in groepjes in zogenaamde break-out rooms. Iedere groep kon online met elkaar discussiëren en antwoord geven op verschillende vragen die in een padlet stonden, een programma waar je alle aantekeningen kon noteren zichtbaar voor iedereen. Tot slot hebben de deelnemers nog antwoord gegeven op de vraag: ‘Wat is de belangrijkste kernwaarde voor Allente voor de komende tijd’. Met alle antwoorden ontstond er een mooie woordcloud, waarin de woorden groter worden naarmate ze vaker worden geroepen.

De meeste genoemde woorden waren toen:

Het was achteraf een hele goede sessie en we hebben veel positieve reacties gekregen dat het een goede sessie was en dat het samen discussiëren in de groepjes erg gewaardeerd werd en weer energie gaf voor het vervolg. En ook wij kregen daardoor weer nieuwe energie om door te gaan.

Uitwerking deel 1

De bestuurders hebben alle uitkomsten van de eerste sessie samen met Shylina en Sheila van de afdeling Marketing en Communicatie uitgewerkt en zodoende konden ze een missie formuleren:

Missie Allente bestaat om de talenten van kinderen te laten groeien en ouders in staat te stellen om arbeid en zorg te combineren. Allente biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en waar ze gezien en gehoord worden. Kansengelijkheid, plezier, inclusie en een kansrijke omgeving staan centraal binnen een community waarin alle betrokkenen om het kind heen staan.

Deel 2

Met deze informatie werden de voorbereidingen getroffen voor deel 2 van de strategische sessie. Het leuke was dat er weer veel aanmeldingen waren en ook weer nieuwe medewerkers die enthousiast zijn gemaakt door collega’s. We starten weer met een gezamenlijk gedeelte en hebben we kort de opbrengsten uit de eerste sessie laten zien. Tijdens deze eerste sessie waren er tekeningen gemaakt om termen die geroepen waren, visueel weer te geven. De tweede sessie hebben we dan gestart met een compilatie van deze tekeningen:

Eerst hebben de deelnemers 100 punten verdeeld over een lijst van kernwaarden. Op deze manier zie je welke kernwaarden leven binnen Allente en welke juist niet.

Daarna gingen de deelnemers weer uiteen in groepjes. Iedere groep had de opdracht om drie thema’s te bedenken die belangrijk zijn voor Allente. Vervolgens moest de groep dit verwerken uitwerken met de vraag: ‘waar willen jullie over vier jaar staan gezien dit thema?’ en daar een aantal speerpunten bij bedenken. De groepjes hebben hun uitkomsten weer bijgehouden in de padlet, zodat alles later nog terug te vinden is. De sessie werd afgesloten met de vraag: Welke bijdrage kan jij leveren aan het realiseren van de ambities? En die werd gevolgd door de vraag: Wat heb je nodig om deze bijdrage te realiseren? Hier zijn mooie waardes uitgekomen die helpen om de visie voor Allente te formuleren.

Uitwerking deel 2

Er is een hoop informatie verzameld na de 2e sessie. Met deze bagage hebben de bestuurders met Shylina en Sheila vijf kernwaarden voor Allente geformuleerd. Deze kernwaarden konden we mooi laden met veel antwoorden die de groepjes hadden opgeschreven in de uitwerking van hun thema’s. De vijf gekozen kernwaarden zijn:

Inclusie Kansrijk Community Veiligheid Ontwikkeling

Daarna konden we de visie van Allente formuleren: Allente geeft kinderen en medewerkers de ruimte om hun talenten te laten groeien, onderweg op hun reis naar de toekomst. Allente speelt in op ontwikkelingen die zich binnen onze samenleving voordoen, door verbinding en samenwerking te zoeken. Binnen Allente worden de locaties ontwikkeld tot Integrale Kindcentra (IKC), waarin de grenzen tussen opvang en onderwijs zoveel mogelijk vervagen, die begeleid worden door T-shaped teams. Allente is als een regenboog: een breed scala aan kleuren, met de ruimte om samen creatief nieuwe kleuren te mengen en zo weer nieuwe kansen te bieden voor kinderen en medewerkers.

De geladen kernwaarden en de visie zijn nu opgestuurd naar de deelnemers van de tweede sessie met de vraag om feedback. Nadat we de kernwaarden met elkaar voldoende “geladen” hebben en van de juiste taal hebben voorzien, willen we de strategische doelstellingen gaan formuleren waarmee we met elkaar aan het werk gaan de komende vier jaren. Wij hopen dit voor de zomervakantie aan iedereen te kunnen communiceren.

Volgende pagina

BSO bus