1e IKC directeur: Ariane Breimer

Ariane Breimer, IKC directeur

Gefeliciteerd Ariane, met je benoeming tot IKC directeur. Je bent de 1e echte IKC directeur binnen Allente. Hoe voelt dat? Ik ben heel erg blij dat ik het mag doen en dat er vanuit alle geledingen genoeg vertrouwen is, dat ik de functie naar alle tevredenheid ga invullen. IKC Oudkarspel is een hele mooie organisatie van 0-13 jaar met daarnaast een stuk inclusie omdat de Kanz-klas erbij in komt.

Ik mag nu gaan pionieren wat ik geweldig vind. En ik hoef niet het wiel opnieuw uit te vinden.

Ik ga daarom rondkijken in de rest van het land wat er allemaal al is ontwikkeld op het gebied van IKC, zodat we daar als IKC Oudkarspel ons voordeel mee kunnen doen.

Je hebt eerder ook al een opleiding tot IKC directeur gevolgd? Kan je de opgedane kennis van toen nu goed in de praktijk brengen? De opleiding was vrij algemeen, maar er zijn genoeg facetten voorbij gekomen. Het gaat om de praktijk, daar ga je leren en ervaren, ook voor wat betreft de kennis van de opvang. De opleiding was goed voor het proces in de voorbereiding om het IKC te vormen.

Je hebt met je team een missie en een visie geformuleerd en deze mooi vorm gegeven. Hoe ga je deze verder vorm geven om door alle betrokkenen uit te dragen? Dat is een continue proces. Al vorig jaar zijn we hieraan begonnen met verschillende mensen uit opvang en onderwijs, waaruit een startdocument is gemaakt die we verder zijn gaan invullen. In februari hebben we de missie en visie met alle ouders binnen het IKC gedeeld. Aan de hand van vragen en ontwikkelingen werken we het document steeds bij. Het is een werkdocument, iedere keer weer opnieuw bekijken aan de hand van voortschrijdend inzicht hoe de lijnen staan.

Er gaan na de zomervakantie 2 scholen in 1 gegoten worden. Een mooie maar spannende ontwikkeling. Wat zijn je verwachtingen voor de start en wat moet er nog gebeuren om het echt 1 school te laten zijn? Leren door het te doen. Alles staat op papier, we hebben groepen gemixt van groep 1-5 en collega’s gemixt. Maar de eerste dag gaan we het pas doen en lopen we er tegen aan wat nog nodig is om aan te pakken. Je moet het de tijd geven. Net als de samensmelting binnen Allente van onderwijs en opvang. Dat heeft ook tijd nodig om er 1 organisatie van te maken die goed op elkaar afgestemd is.

En hoe zie je de opvang binnen deze éénwording? Die samenwerking hadden we dit schooljaar wel intensiever gewild, maar de realiteit was dat er 2 scholen samen gevoegd moesten worden, dat had de prioriteit. We hadden grotere stappen met de opvang willen zetten, maar je kan niet alles tegelijk aanpakken. Het wordt wel de volgende stap. Je ziet nu wel al een soepele samenwerking. Je loopt makkelijk bij elkaar naar binnen en zoekt elkaar op. Er is begrip en respect voor elkaar.

Binnen Allente zijn er ontwikkelingen om een scheiding te maken in de coördinatie van kinderen van 0-6 jaar en van 6-12 jaar. Hoe zie jij deze ontwikkeling om toe te passen binnen het IKC? Er komt een coördinator jonge kind (0-6 jaar) en 1 voor het ouder kind (6-12) jaar. Samen met deze twee coördinatoren ga ik IKC Oudkarspel verder vorm geven. Of deze ondersteuning permanent is, zal de tijd uitwijzen.

De directie kan het niet alleen doen, niet in deze omvang, daar is deze ondersteuning echt bij nodig. De coördinator 0-6 jaar kan een pedagogisch medewerkers zijn, die ook ondersteunt in de opvang en de coördinator 6-12 jaar kan een leerkracht zijn die ook voor de klas inzetbaar is. Het is een pilot en kan ook op andere scholen gaan gelden, bijvoorbeeld in Heerhugowaard, om het vertrek van de regiomanager zo in te vullen.

De coördinator 0-6 jaar zal ook verantwoordelijk worden voor de peuteropvang, een belangrijk onderdeel voor kinderen, als eerste vorming voordat ze naar de basisschool gaan. Hoe zie je dat dit onderdeel onder het onderwijsgedeelte komt te liggen in plaats van 1e coördinatie bij de opvang? De coördinator is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn van 0-6 jaar. Zo wordt het gedachtengoed van de opvang gewaarborgd en vindt er een soepele overgang plaats van de peutergroep naar groep 1-2 van het onderwijs. Wil je nog iets vertellen aan je collega’s? Ik wil ze graag uitnodigen om eens te komen kijken bij IKC Oudkarspel. Weet ons te vinden als je wil weten hoe het IKC er uit ziet en hoe het is georganiseerd. Je bent meer dan welkom.

Volgende pagina

Meer over coördinator jonge en ouder kind