Coördinatoren jonge en ouder kind

In het interview met Ariane Breimer is de nieuwe functie van coördinator jonge en ouder kind aan de orde gekomen. Bij de voorbereiding van deze functie(s) is regiomanager van de opvang Marieke IJdema betrokken. Zij vertelt nog meer over de ontwikkeling van de vacatures. De invulling van de functie is per IKC verschillend. Bij IKC Oudkarspel gaat dit als pilot draaien, waarbij Ariane de kapitein op het schip is. Zij zorgt voor de inhoudelijke aansturing vanuit het vakgebied. De functie coördinator jonge kind betreft het kinderdagverblijf, peuteropvang, kleuterklas en BSO tot 6 jaar en is met name bedoeld om de kennis en ervaring van de opvang te borgen en in samenwerking met de onderbouw van het onderwijs verder te ontwikkelen. De coördinator ouder kind betreft de basisschool, maar ook de BSO vanaf 6 jaar en heeft meer een onderwijs insteek.

Marieke zal vanaf september a.s. als begeleider de inhoud vanuit de kinderopvang gaan verzorgen op IKC Oudkarspel, zij is nu ook al regiomanager voor de opvang op deze locatie. Ze zal zich, zoals het er nu naar uitziet, meer richten op begeleiding van de medewerkers, de coördinator kan in eerste instantie dan de andere taken doen en kennis en ervaring opdoen. Deze 2 coördinatoren zijn echt nodig omdat er dan integratie kan gaan plaatsvinden. Tevens krijgen door deze constructie de medewerkers meer aandacht, de lijntjes zijn korter door mensen die op de locatie zijn. Een regiomanager verdeelt de aandacht over verschillende locaties en is daardoor relatief weinig op een specifieke locatie.

Herverdeling locaties Door vertrek van regiomanager Joke zal er een herverdeling van locaties plaatsvinden onder de andere 2 regiomanagers Marieke en Sylvia. Marieke zal de locaties Heerhugowaard en Buitenbanjers van Joke overnemen. Sylvia ontfermt zich dardoor over de peuteropvang in 1e Montessorischool Alkmaar en BSO Spijtebijt en peuteropvang De Peutertuin.

Uitrol functie coördinatie Omdat er minder handjes vanuit regiomanagement zal zijn, is de noodzaak van een coördinatie jonge en ouder kind des te groter. Daarom verschijnen er komende tijd vacatures voor coördinatoren jonge en ouder kind op verschillende IKC’s. Veel IKC’s zijn nog in wording en kunnen deze steun goed gebruiken in de ontwikkeling. Deze coördinatoren worden breed ingezet voor meerdere IKC’s in wording. De vacatures gaan deze week de deur uit. De coördinator zal in eerste instantie ondersteunend functioneren door het oppakken van operationele taken en hierdoor veel kennis en ervaring opdoen.

Zodoende werken ze langzaam toe aan de invulling van een coördinator jonge of ouder kind als het IKC echt een IKC wordt. Een andere ontwikkeling is dat er gekeken wordt om de kleinere peuteropvanglocaties onder de schooldirecteuren te laten vallen. Voordat dat zo ver is, krijgen ze hierin begeleiding en training, om de doorgaande leerlijn te borgen. Ze krijgen zo meer kennis over bijvoorbeeld de wet- en regelgeving in de opvang en de gebruikte methodes op de groep. Dit idee wordt de komende tijd uitgewerkt hoe te implementeren en wordt besproken met de betreffende teams.

Volgende pagina: Identiteitscommissie