Coaching als cadeau aan jezelf

Dat bij Allente talenten kunnen groeien, bewijst dat er weer 3 leerkrachten met succes hun starterstraject hebben afgerond. Ze hebben het drie-jarig programma gevolgd, wat bestaat uit coaching, scholing en intervisie. Tijdens dit programma is er aandacht voor drie aspecten: didactisch bekwaam, pedagogisch bekwaam en collegiale samenwerking. Door middel van de kijkwijzer binnen de digitale gesprekken cyclus (DDGC) wordt de bekwaamheidsontwikkeling van de leerkrachten gemonitord door de directeuren.

Het coachingtraject wordt begeleid door Marieke Rademaker en Natasja Vermeulen. Met groot enthousiasme vertelt Marieke hoe trots ze is op de 3 startende leerkrachten, die het drie-jarig programma hebben afgerond. Door zich kwetsbaar opgesteld te hebben en open te hebben gestaan hebben deze drie mensen zich kunnen ontwikkelen, waardoor ze nog steviger voor de klas zijn gaan staan. Met alle elementen van het startersprogramma hebben deze leerkrachten een mooie basis neergelegd.

De leerkrachten zijn zelf ook heel erg blij met deze begeleiding geweest, die verder gaat dan alle kennis die ze hebben gekregen vanuit de PABO. Wat vooral fijn is aan dit programma dat er geen goed of fout is, er is vanuit de coaches geen beoordeling op je functioneren. Hoe de ervaring van de eerste drie ‘Allente-starters’ is geweest kan je lezen in dit artikel. Er is zelfs aandacht voor geweest in de krant.

Doel van de coaching / begeleiding startende leerkrachten

Het doel van de coaching/ begeleiding van startende leerkrachten is:

  • Ontwikkelen vanuit eigen kracht en diversiteit.
  • Groeien van startbekwame leerkracht naar basisbekwame leerkracht (en uiteindelijk naar vakbekwame leerkracht). Het bevorderen van de ontwikkeling van effectief leerkrachtgedrag.
  • Zicht krijgen op de ontwikkeling van startende leerkrachten en de knelpunten waar zij tegenaan lopen (signaleringsfunctie).
  • Delen van ervaringen en bieden van een netwerk of peergroep. (contact met andere starters)
  • Het ondersteunen van de startende leerkracht en het voorkomen van uitval.

Het coachtraject stoelt op 4 pijlers, namelijk bekwaamheidsontwikkeling op vakbekwaamheid, persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling in de organisatie en het verminderen van de werkdruk. Mocht je meer willen weten van dit traject of ook graag ondersteuning in de vorm van coaching willen? Neem dan contact op m.rademaker@allente.nl. De 3 geslaagden hebben ook in de krant gestaan met dit verhaal.

Ivette is geslaagd als zij-instromer

Vorig jaar heeft Ivette haar verhaal verteld over het zij-instroom traject wat ze volgde bij Allente. Ze heeft net haar diploma binnen na 2 jaar hard buffelen. Ze heeft in die 2 jaar enerzijds voor de klas gestaan en anderzijds op de PABO gezeten of met haar neus in de leerboeken. Haar gedrevenheid heeft deze drukke tijd doorstaan en we zijn dan ook heel trots dat ze de opleiding goed heeft afgerond en we verwelkomen Ivette op de Carrousel als leerkracht. Ivette komt oorspronkelijk uit de opvang, dus zij mag zich als eerste leerkracht noemen voor 0-12 jaar.

PWI-studenten

We hebben weer een aantal toppers van talenten die geslaagd zijn! Voor het eerst hebben 3 PWI (Pedagogisch Werk Integraal Kind Centra) studenten hun opleiding afgerond binnen Allente. Deze Toppers hebben 3 jaar lang binnen Allente stage gelopen, geleerd en gewerkt! Maaike Louwe, Tessa Adams en Mies Eeltink, bedankt voor jullie inzet voor de kinderen en de teams. Wij wensen jullie veel succes met de vervolg stappen die jullie gaan maken.

Eva Jonker is geslaagd voor de 3-jarige opleiding Pedagogisch Werk. Eva zal een mooie uitdaging aangaan binnen Allente op IKC Oudkarspel. Eva veel succes!

Carla Tetrode is geslaagd voor de 1-jarige opleiding niveau 4.

Wat is PWI?

3 jaar terug is Allente een samenwerkingsverband aangegaan met ROC Kop van Noord-Holland en verschillende kinderopvang organisaties met als doel het ontwikkelen van een nieuwe opleiding ‘Gespecialiseerd pedagogisch medewerker voor het kindcentrum PWI’. Dit vanuit de behoefte om actief in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook om vanuit gezamenlijkheid invulling te geven aan een opleiding en zoveel mogelijk op te leiden in en met de beroepspraktijk. De studenten lopen binnen Allente 2 jaar BOL stage. In het derde jaar zijn zij BBL-er en draaien zij mee in de formatie. De opdrachten in de praktijk sluiten aan bij ontwikkelingen binnen de IKC’s.

Nog meer geslaagde toppers

Afgelopen schooljaar hebben er meerdere lio- en afstudeerstudenten binnen Allente hun stage gelopen. Deze studenten zijn voor de praktijk allemaal geslaagd. Van harte gefeliciteerd Laura, Kelly, Klaas, Michel, Kaylee, Lotte, Metten, Renée, Joppe, Robin, Sanne, Linda, Patricia en Michelle! De allerlaatste lio-bijeenkomst kon voor het eerst fysiek op locatie plaatsvinden. Met alle studenten die hier dit jaar bij betrokken waren hebben we het jaar afgesloten met een heerlijk taartje en een rondje kajakken. Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid en inzet dit schooljaar!

Volgende pagina

Opleiding IKC Coördinatoren