Het jaar van Reggio Emilia

Het jaar 2021 is binnen Allente opvang uitgeroepen tot het jaar van Reggio Emilia. De kindcentra van Regio Emilia zijn een belangrijke inspiratiebron voor de locaties bij Allente opvang. De grondlegger van deze aanpak is de Italiaanse pedagoog en filosoof Loris Malaguzzi.

Reggio Emilia gaat uit van het competente kind

In de pedagogiek van Reggio Emilia ligt de nadruk op wat kinderen kunnen en zijn en niet op wat ze nog niet kunnen en zijn. Een basisgedachte is dat kinderen alles in huis hebben om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit betekent echter niet dat een kind alles al kan, maar dat het kind nieuwsgierig is, graag wil leren en zich wil ontwikkelen. Daarom zorgt Allente opvang ervoor dat elk kind kan ervaren wat hij zelf kan en wil; kinderen kunnen dan waar mogelijk zelf de wereld ontdekken.

Om te weten waar het kind behoefte aan heeft en wat hij/zij van ons vraagt, zullen we heel goed naar het kind moeten kijken en luisteren. Het uitgangspunt hierbij is respect voor het kind. Dat houdt in dat we nagaan wat een kind wil zeggen met bepaald gedrag. Wanneer we ontdekt hebben waar een kind mee bezig is, kunnen we hierop inspelen door materialen te verzamelen en activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de leefwereld en interesse van het kind. Op deze wijze helpen wij het kind zich verder te ontwikkelen.

De 100 talen van een kind

Een ander belangrijk uitgangspunt van Reggio Emilia is dat elk kind ‘100 talen’ tot zijn beschikking heeft. Hiermee worden de vele uitdrukkingsmogelijkheden van het kind bedoeld. De jongste kinderen kennen de volwassen taal nog niet, maar wel de taal van beweging, mimiek, van klei, van muziek, van bouwen. Alle talen zijn voor hen gelijkwaardig en even belangrijk. Door te kijken en te luisteren kunnen we het kind leren ‘verstaan’ en leren kennen en hem zo begeleiden in zijn ontwikkeling.

Naast het luisteren (en kijken) naar de 100 talen die het kind heeft, streven we ernaar om het kind in aanraking te laten komen met 100 verschillende soorten creatieve materialen, 100 speelmaterialen, 100 schatten, 100 soorten muziek... etc.

De 3 pedagogen

Volgens Malaguzzi zijn er 3 pedagogen die het kind kunnen helpen groeien: 1. Kinderen ontdekken door met elkaar contact te hebben en samen dingen te doen. Ze begrijpen elkaar zonder woorden, zijn gericht op elkaar en leren van elkaar, door te kijken en te imiteren. 2. Eén van de belangrijkste taken van de volwassene is zodanig te luisteren dat het kind zich begrepen voelt. Kinderen zijn van nature creatief. Het is aan de volwassenen om de ruimte te bieden waardoor hun creativiteit op de diverse ontwikkelingsgebieden tot ontplooiing kan komen.

3. De 3e pedagoog is een uitdagende en inspirerende omgeving. Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, komt de creativiteit van elk kind vanzelf op gang. Volwassenen hoeven die creativiteit alleen maar te begeleiden.

Alles nog eens bekijken in een filmpje? De Reggio Emilia visie wordt eenvoudig uitlegd in dit filmpje:

Implementatie op de groep

Alle groepen zijn dit hele jaar al bezig om deze methodiek op hun groep op de juiste manier te implementeren. Van de resultaten worden foto’s gemaakt en er hangen op het CB verschillende mood-boards met de resultaten. Het Middenkader begeleidt de groepen in verschillende opdrachten om de visie dit jaar op de groep door te voeren.

IKC Oudkarspel in de ban van Reggio Emilia

Het Reggio Emilia virus is ook bij IKC Oudkarspel aangekomen. Op 10 juni hadden ze dit als thema tijdens een studiedag en werd de visie op verschillende manieren uitgebeeld en besproken door de leerkrachten. Tevens is Jantine, pedagogisch medewerker op de opvang, geïnterviewd om verhaal te doen om haar ervaringen met het werken volgens Reggio Emilia. Zie hier haar verhaal.

Volgende pagina

De Draaideur