Kindin is een kindvolgsysteem en ontwikkeld voor de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de opvang en IKC’s. Het geeft de pedagogisch medewerker dagelijks inzicht in actuele vaardigheden op zowel kind- als groepsniveau en is ontwikkeld op basis van perspectieven en inzichten vanuit de praktijk op de opvang. Sylvia Mol, regiomanager opvang, heeft aan de wieg gestaan van dit systeem en blijft ook participant in de verdere ontwikkeling en verdieping van het systeem. De samenwerking met het softwarebedrijf Dotcomschool is gebaseerd op input en ervaring uit het werkveld. Op dit moment worden medewerkers uitgenodigd om deel te nemen aan de instructies voor het werken met Kindin. Dat is in volle gang en de eerste reacties zijn veelbelovend. Er wordt, waar het kan, al goed mee gewerkt.

Bewaken van de ontwikkeling Kindin bewaakt de ontwikkeling van alle kinderen en dus ook VVE kinderen, met een aandachtspunt en kinderen die een stapje voorlopen in hun ontwikkeling. De ontwikkeling van het kind is gericht op de basisdomeinen 'Rekenvaardigheid', 'Taalontwikkeling', 'Motorische ontwikkeling' en 'Sociaal-emotionele ontwikkeling'. Daarnaast is er het domein 'Oriëntatie op jezelf' ter voorbereiding op de overstap naar het basisonderwijs. De medewerkers van de opvang en ouders/verzorgers houden samen met de professionals de regie over de totale ontwikkeling van het kind. Kindin geeft tijdig een signaal als er een achterstand op een vaardigheid dreigt te ontstaan en geeft inzicht in kinderen die hun ontwikkeling vooruit zijn. Professionals zoals IB-ers, in het netwerk van het kind, kunnen eenvoudig betrokken worden.

In sneltreinvaart in gebruik Iedereen die de instructie gehad heeft start ook gelijk met Kindin. Door het wegvallen van de Peuterestafette zal Allente opvang naar de basisscholen een andere wijze van overdracht hebben dan de bekende Peuterestafette. Na de zomervakantie start Allente met het nieuwe systeem voor de nieuwe overdracht naar de basisschool als het kind 4 jaar wordt. Daarom wordt nu in rap tempo uitleg van het systeem gegeven aan medewerkers op de groep. Eerst wordt het systeem via Teams uitgelegd en krijgen de medewerkers een powerpoint met meer uitleg om het later nog eens terug te kijken.

Ook is er een testomgeving, waarin ze zelf kunnen proberen met het systeem te werken. En er is een FAQ-site via de inlog die antwoord geeft op allerlei vragen over de werkwijze.

Er wordt nu nog van alles uitgezocht. De overdrachtsrapportage naar school wordt bijvoorbeeld nog goed ingericht en de digitale handtekening van de ouders voor de overdracht naar het onderwijs moet nog geïmplementeerd worden. Verder moet het proces nog ingeregeld worden naar wie de rapportages gestuurd gaat worden op de basisscholen.

Communicatie naar ouders en derden Met de systematiek van Kindin werken opvang, ouders/verzorgers en professionals samen in één systeem en zijn hiermee te allen tijde op de hoogte van de ontwikkeling van het kind. Er wordt nog onderzocht op welke wijze we dit kunnen doen. Er zijn tevens gesprekken gaande om een directe koppeling te kunnen maken met Konnect en bijvoorbeeld ParnasSys. Zichtbaarheid in de professionaliteit van de pedagogisch medewerkers Het werken met Kindin stimuleert een andere wijze van werken. Van thema keuze naar vaardigheden kiezen en dan geeft Kindin tips voor activiteiten die daarbij aansluiten. De verbinding met startblokken, de inrichting op de groepen, werken met verschillende materialen en werken met Reggio zijn goed te combineren als één geheel in het aanbod aan kinderen.

Volgende pagina

Het jaar van Reggio Emilia