Opleiding voor IKC Coördinatoren

In een eerdere nieuwsbrief hebben we het al gehad over de IKC Coördinatoren. Nog niet alle coördinatoren zijn verbonden aan 1 IKC en ondersteunen de regiomanagers op meerdere locaties. Om hen goed voor te bereiden op hun nieuwe taken, volgen de IKC coördinatoren een opleiding met begeleiding van de schooldirecteuren. We hebben Nora Wellen en Anna Folkertsma gevraagd naar hun evaring van de opleiding tot nu toe.

Nora, je bent nu, naast coördinator van het Gastouderbureau, ook coördinator voor regio Heerhugowaard. Wat houdt deze laatste functie zoal in? Op dit moment ben ik vooral de rechterhand van de regiomanager opvang in Heerhugowaard. Mijn taken zijn bijvoorbeeld kasbeheer, GGD mappen, risico inventarisatie, ontruimingsoefeningen, vraagbaak voor het personeel, GGD inspecties. Ik ben ook boekstart coördinator voor Heerhugowaard, en zorg ik dat dat programma op de peuteropvang locaties blijft draaien. Als er een nieuwe groep op een opvanglocatie komt, ga ik op termijn daarvoor alles aanpassen en regelen. De invulling is al een beetje aan het veranderen. Sinds maart is er meer contact met directeuren van de scholen en maken we voorzichtige stapjes naar een IKC vorming: wat is daarvoor nodig, tijdspanne, wat wordt van iedereen verwacht?

Je volgt nu de opleiding tot coördinator. Kan je vertellen wat deze opleiding inhoudt en wat je daar zoal voor informatie krijgt? De opleiding heet: Ontwikkeltraject opleiding tot IKC coördinator en begon met een affiniteitsmeting. We hebben nu 5 modules gehad en de laatste module is bijna klaar. Bij de eerste twee modules waren alleen de IKC coördinatoren aanwezig. De 1e module ging over coachen en beïnvloeden, de 2e ging over veranderen en communiceren (luisterstijlen en gesprekstechnieken). De opleiding begon fysiek in een ruimte, later ging we online verder. Met de andere collega’s die de opleiding volgen creëren we een veilige omgeving en geeft ruimte om dingen te proberen en te zeggen, anders kan je je zelf niet ontwikkelen. Er is een leuke afwisseling tussen opdrachten en theorie. Voor iedere module kregen we huiswerk, en achteraf maak je een reflectieverslag.

Nora Wellen

Vanaf de derde module kwamen de directeuren erbij. We moesten een visie maken voor ons IKC, maar omdat die er nog niet zijn, hebben we het meer ingevuld om te sparren over het toekomstbeeld van een IKC. De vierde module ging over sturen op processen. Toen was er een een externe die de theorie vertelde. Hoe kan je processen in gang zetten en wat heb je nodig. Het was lastig hoe je dat vorm geeft en er was te kort tijd om dat goed in beeld te krijgen, maar heeft wel inzichten gebracht. De vijfde module ging over bedrijfsvoering en financiën. Opvang en onderwijs gingen in elkaars keuken kijken. Het was interessant dat er veel aan elkaar gevraagd werd. Tussendoor hebben we 2 keer een soort intervisie gehad met alleen coördinatoren. Dat was een Zoom bijeenkomst van 2 uur, waarbij iemand een casus meebracht. Verder moesten we een leerverslag maken: aan het begin heb je 3 leerdoelen, waar sta je nu en waar wil je naar toe?

Voor de laatste fase moeten de coördinatoren een praktijkopdracht maken en de directeuren moeten een businesscase schrijven, met een onderwerp waar je ook in de praktijk wat mee kan. 13 september is de afsluitingsdag om de praktijkopdrachten en de businesscases te presenteren. En dan feestelijk afsluiten! Mijn ervaring tot nu toe is dat ik aan het begin van de opleiding echt een opvang georiënteerde coördinator was. Maar de opleiding stuurt echt naar een IKC coördinator. Vanaf module 3 is er meer interactie met de directeuren en dat zie ik echt als een 1e stap naar IKC vorming wat ik heel leuk vindt en energie geeft. Gezien de grootte van mijn gebied de luxe dat ik 5 IKC directeuren heb.

Aan het woord: Anna Folkertsma, Atalanta

Anna Folkertsma

Anna, kan je meer vertellen over jouw functie bij Atalanta en waarom jij de opleiding voor coördinatoren volgt? Ik ben al ruim 14 jaar werkzaam op basisschool Atalanta. In die jaren heb ik naast mijn taak als leerkracht altijd verschillende coördinerende taken gehad. Ik ben bouwcoördinator geweest en ben lid van het management team geweest. Ook ben ik de evenementen coördinator bij ons op school. Ik haal veel plezier en voldoening uit deze taken, omdat ik graag meedenk en mijn creativiteit gebruik om tot leuke activiteiten en oplossingen te komen. 6 jaar geleden is bij ons op school de werkgroep brede school opgestart. In deze werkgroep zaten verschillende personen vanuit het onderwijs en de opvang. Op deze manier wilden we de brug slaan tussen de opvang en het onderwijs en de doorgaande lijn op verschillende gebieden neer gaan zetten.

We merkten dat het werken met deze werkgroep intensief was, omdat alle personen hun eigen stukje van de doorgaande lijn hadden. Hierdoor was er veel overleg nodig en merkten we dat het lastig was het overzicht te houden. Bij de evaluatie aan het einde van het jaar kwamen we tot de conclusie dat het veel fijner zou zijn alle uren aan 1 persoon te geven, zodat deze persoon overzicht bleef houden over de hele doorgaande lijn en het ook duidelijk was wie het aanspreekpunt was. Vanaf dat moment ben ik de brede schoolcoördinator op de Atalanta. Toen de IKC coördinatoren opleiding aangeboden werd binnen Allente, was dit voor mij een mooie kans om mijn kennis uit te breiden en te kijken of ik met deze opleiding de volgende stappen voor Kindcentrum Atalanta kon zetten.

Welke module van de opleiding heeft jou het meest aangesproken? De modules over verandermanagement, financiën en wet- en regelgeving en visieontwikkeling spraken mij het meeste aan. Een deel van deze stof was nieuw voor mij, dus die kennis kan ik nu weer meenemen naar ons kindcentrum. Welke module heeft je minst aangesproken? De eerste modules leidinggeven spraken mij het minste aan, omdat deze voor mij een herhaling waren van de Middenmanagement opleidingen die ik het afgelopen jaar had gevolgd.

Wat vond je van de mix/samenwerking met de collega’s van de opvang? Heel erg fijn! We hebben veel kennis kunnen delen, ideeën uit kunnen wisselen en bij elke opdracht er zowel met een onderwijsblik als een opvangblik naar kunnen kijken. Ik heb hier heel veel van geleerd. Het was echt een kijkje in de keuken. Andersom vond ik de interesse van de opvangcollega's voor het onderwijs ook erg fijn. We hebben allemaal een stukje kennis kunnen halen, maar ook kunnen delen. Daarnaast is het ook erg leuk om ook je Allente collega's van andere locaties te leren kennen.

Wat heb je in de opleiding geleerd, wat je vooraf niet had kunnen bedenken? Door de eindopdracht van de opleiding is er een heel mooi plan voor het komend schooljaar ontstaan. Door de opleiding heb ik nu de kennis en de ideeën om op Kindcentrum Atalanta de volgende stap te kunnen zetten. We hebben de afgelopen jaren al een mooie samenwerking neergezet op de werkvloer. Onze peuters en kleuters spelen samen, op zowel de opvang als in het onderwijs wordt Engels aangeboden, de medewerkers van de BSO gaan in navolging van school ook met de Kanjertraining werken en er is een zorgoverleg tussen de locatiemanager opvang en de intern begeleider van school. Voor komend schooljaar gaan we de focus leggen op de doorgaande lijn zorg. We gaan de VVE kinderen in kaart brengen en onderzoeken hoe we dit aanbod bij de kleutergroepen kunnen voortzetten.

Ook gaan we de overdrachtsprocedure van kinderen met zorg goed neerzetten. Door de opleiding kunnen we hier nu echt de volgende stap in zetten. Dat geeft mij als IKC coördinator een leuke uitdaging voor het komende schooljaar. Welke informatie zou je graag willen meegeven aan de Allente medewerkers, wat voor iedereen handig is om te weten vanuit de opleiding? Ik wil niet perse kennis uit de opleiding delen, maar ik wil graag delen dat het ontzettend leuk is om samen te werken met collega's van andere opvanglocaties en scholen. We hebben zoveel van elkaar kunnen leren. Ik denk dat hier binnen Allente nog een slag in te slaan is. Er is nog veel kennis en ervaring te delen.

Volgende pagina

Allente Talentenbeurs