Bijeenkomst nieuwe medewerkers

Op dinsdag 28 september jl. is de eerste bijeenkomst voor nieuwe medewerkers gehouden. Een club van 24 enthousiaste medewerkers was hierbij aanwezig.

De bijeenkomst begon met een spel. De intentie van het spel was om de deelnemers op een actieve manier kennis met elkaar te laten maken. Vervolgens stelden Marieke Rademaker (Bovenschools coach), Natasja Vermeulen (Bovenschools schoolopleider), Tim Emmerik (Pedagogisch Beleidsmedewerker en coach), Rosalie Jonker (P&O Onderwijs) en Suzan de Wit (P&O Opvang) zich voor aan de groep. Regiomanager Opvang, Marieke IJdema, was in de plaats van Monique Mul aanwezig en gaf een korte toelichting over de visie van Allente.

Aan het einde van de bijeenkomst hebben alle nieuwe medewerkers nagedacht en terugkoppeling gegeven op de volgende vragen:

 • Wat is je beeld van Allente, waar denk je aan
 • Wat verwacht je van Allente, welke behoeftes heb je?
 • Wat wil je zelf bijdragen aan Allente, denk aan netwerk, intervisie, etc?

Klik op de button hieronder om te lezen wat er uit de input van de deelnemers voor punten naar voren zijngekomen.

Als gevolg hiervan heeft de projectgroep bestaande uit bovengenoemde medewerkers een evaluatiemoment gehad en kunnen we jullie het volgende terugkoppelen. We gaan actief aan de slag met de input en gaan kijken naar de volgende mogelijkheden:

 • Kijken naar het kind, wat wil het kind leren?
 • Medewerkers de mogelijkheid geven zich te specialiseren in bijv. TOS, autisme, gedrag, NTR, methodes
 • Een gezamenlijke Allentedag organiseren
 • Hoe kunnen we op een handige manier van elkaar leren
 • Huiswerkbegeleiding; werken aan opdrachten op BSO
 • Doorgroeimogelijkheden
 • Aandacht voor vijf religies van de wereld
 • Overdracht leerkracht-BSO en Peuters-kleuters

Welke vervolg kunnen we hieraan geven? We geven deze informatie door aan het bestuur en zorgen dat verschillende projectgroepen met de mogelijkheden aan de slag gaan. Zodra er nieuws is wordt dit uiteraard met jullie gedeeld. Hoe kunnen we dit in de toekomst een plek geven in de jaarplanning? Het is gebleken dat een aantal nieuwe collega’s van opvang niet aanwezig kon zijn. Voor deze groep organiseren we een nieuwe bijeenkomst op 15 november van 19.00-20.30 uur. En verder willen we twee maal per jaar een bijeenkomst voor alle nieuwe medewerkers organiseren, een bijeenkomst in september en een bijeenkomst in februari.

Volgende pagina

Like Allente op Social Media