Ontwikkeling IKC's

IKC Sint Pancras

Er wordt door het team hard gewerkt aan de voorbereidingen voor IKC Sint Pancras. Het team vindt inbreng van gebruikers, ouders en andere betrokkenen erg belangrijk, dus worden er regelmatig informatie avonden georganiseerd. De voortgang voor dit IKC kan je volgen op www.ikcsp.nl.

IKC De Poolster

Als je langs de school op de Plutolaan rijdt, zie je nu een andere naam en een ander logo op de gevel van de school. Daltonschool De Kleine en Grote Beer in Heerhugowaard heet sinds 23 augustus IKC De Poolster, en is daarmee een integraal kindcentrum geworden. De school bestaat dit jaar 50 jaar en heeft daarmee een prachtige historie opgebouwd. De locatie wilde echter vernieuwen en uitbouwen met kinderopvang. De Poolster heeft al jaren een peuteropvang, maar na de zomervakantie kunnen kinderen onder hetzelfde dak terecht voor buitenschoolse opvang (BSO). Daarmee is het een plek geworden waar kinderen welkom zijn van hun tweede tot dertiende levensjaar.

Directeur Bianca Veldman is erg tevreden met deze ontwikkeling: “Bij Allente is de wens om echt met één doorgaande lijn te werken. De schotten tussen onderwijs en opvang zijn met deze integratie weggehaald en zo wordt er bij onze peuteropvang en BSO gewerkt met dezelfde pedagogische visie als in de school. Voor de kinderen is het fijn dat ze overal dezelfde gezichten zien, en dat in een vertrouwde omgeving.” Dat kinderen en ouders nog moeten wennen dat De Poolster nu een BSO heeft, blijkt dat er nog kinderen naar een externe BSO gaan. Het komt vanzelf dat ouders BSO De Poolster weten te vinden.

IKC Sint Joseph

De Sint Josephschool in Heerhugowaard-Noord is ook enorm in ontwikkeling en gaat sinds 1 augustus verder als IKC Sint Joseph. Op donderdag 9 september was er bij dit IKC een feest om deze ontwikkeling officieel te vieren. De middag werd afgetrapt met een openingswoord en de prijsuitreiking van een taartenwedstrijd. Vervolgens werden alle aanwezigen getrakteerd op een voorstelling, gegeven door de kinderen van het IKC. Daarna kon iedereen zich rijkelijk vermaken met allerlei activiteiten voor de kinderen en een loterij met prachtige prijzen, voor de ouders. Een feestelijk middag waarbij alle betrokkenen met elkaar hebben stilgestaan bij deze mooie ontwikkeling in De Noord.

Met IKC Sint Joseph wordt gestreefd naar een leeromgeving waar Inclusie, Kansrijk en Community centraal staat. Bianca Deinum is als directeur van dit IKC enorm trots op wat de school bereikt heeft. “Nu kunnen wij vanuit de IKC-gedachte onze leerlingen nog meer begeleiden bij hun ontwikkeling naar zelfstandige wereldburgers. Onze IKC-ontwikkeling zal dan ook de komende jaren nog meer verdieping vinden.”

Volgende pagina

Allente evenementen