Taakverdeling van de bestuurders


"We zijn er erg trots op dat het gelukt is!"


Beste collega,


We zijn nu echt begonnen als Allente, en inmiddels zijn de 3 bestuurskantoren samengevoegd in een nieuw pand in Broek op Langedijk. Er gaat de komende tijd nog meer veranderen, zoals de taakverdeling tussen ons twee bestuurders.


We zijn de nieuwe organisatie ingestapt als een bestuurder van onderwijs en opvang. De komende zes maanden zal er toegewerkt worden naar de taakverdeling, zoals wij die voor de komende jaren ogen hebben.

Elfred zal vanaf het schooljaar 2020/2021 zich toeleggen op de inhoud van onderwijs en opvang. Daarbij richt hij zich onder andere op het bevorderen van kennisdeling, afstemming van culturen, doelen en stimulering van de samenwerking tussen opvang en onderwijs en binnen opvang en onderwijs.


Monique zal vanaf het schooljaar 2020/2021 verantwoordelijk worden voor Beleid, Strategie en Organisatie voor onderwijs en opvang. Zij wordt vanaf dat moment ook het rechtstreekse aanspreekpunt voor de schooldirecteuren en de regiomanagers.

De overdracht van Elfred aan Monique en andersom zal geleidelijk plaatsvinden tot aan de zomervakantie, locatie voor locatie. De volgorde zal afhangen van eventuele lopende zaken.

Gedurende de formatieplanning zal Elfred Monique meenemen in de processen en uitgangspunten van het onderwijs en proberen wij samen de focus te leggen op de nieuwe IKC formatie voor die locaties die daar behoefte aan hebben of aan toe zijn.


De de komende maanden gaat de verantwoordelijkheid binnen het Centraal Bureau over naar Monique. In deze tijd nemen we met elkaar besluiten in welke overlegvormen dit het beste kan gebeuren.


Op het Centraal Bureau worden de bestuurders ondersteund door Hans Vermeulen in de rol van projectmanager. Hans is de afgelopen maanden ad interim bestuurder van Atrium geweest.

Met alle betrokkenen wordt gewerkt aan een rapport die de behoefte, taken, uren en verantwoordelijkheden bevatten om in het nieuwe schooljaar sterk van start te kunnen gaan met elkaar. We zullen dan vast nog niet alles gerealiseerd hebben, maar de stip op de horizon en de focus zullen helder zijn.

Rest ons jullie heel veel werkplezier te wensen bij Allente de komende jaren en

weet ons te vinden als er vragen zijn;

we gaan het met elkaar doen.


Groeten,

Elfred en Monique

Volgende pagina
Het nieuwe Bestuursbureau