Coördinator jonge en oudere kind

Na de zomervakantie is een aantal coördinatoren aangenomen. Dit hadden we in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd dat deze functies er zouden komen. Op IKC Oudkarspel zijn Eef Koomen en Miranda Roest geselecteerd. Op de IKC’s is een indeling gemaakt naar het jonge (0-6 jaar = Miranda) en het oudere (7-12 jaar = Eef) kind gemaakt. Echter, er zijn nog niet overal IKC’s en daarom is er een aantal coördinatoren benoemd die vooralsnog per regio gaan werken.

Deze coördinatoren zullen in eerste instantie ondersteunend functioneren door het oppakken van operationele taken en hierdoor veel kennis en ervaring opdoen. Denk aan het bijhouden van kassen, risico inventarisatie, GGD mappen en basisroosters beheren en er zijn voor de groepen. Op termijn zullen zij doorstromen als IKC coördinator voor het jonge of oudere kind.

De functie coördinator jonge kind betreft het kinderdagverblijf, peuteropvang, groepen 1 en 2 basisonderwijs en BSO tot 6 jaar en is met name bedoeld om de kennis en ervaring van de opvang te borgen en in samenwerking met de onderbouw van het onderwijs verder te ontwikkelen. De coördinator ouder kind betreft de basisschool, maar ook de BSO vanaf 6 jaar en heeft meer een onderwijs insteek.

Even voorstellen

Miranda Roest

Eef Koomen

Annelies van Leeuwen

Jordy Onkenhout

Nora Wellen

Miranda en Eef werken al als coördinator voor jonge en oudere kind.

De coördinatoren die eerst regionaal gaan werken zijn: Jordi Onkenhout = regio midden Annelies van Leeuwen = regio zuid Nora Wellen = Heerhugowaard Er wordt nog gekeken naar een oplossing voor regio noord.

We zijn in gesprek gegaan met Nora Wellen, om te polsen of ze klaar is voor de nieuwe functie en wat ze nog moet doen als voorbereiding. Nora werkt al 12 jaar voor Allente en voorheen Kinderopvang Langedijk in de rol van coördinator van het gastouderbureau. Dit zal ze blijven doen, naast de rol van coördinator en heeft ze zich ook laten strikken voor de rol van voorleescoördinator voor het Boekstart project. Hiervoor is ze nu al trainingen aan het volgen, dus een bordje vol.

Nora geeft aan dat alle coördinatoren een opleiding gaan volgen. En daar kan je niet zomaar aan beginnen! Het begint met een startgesprek, een assessment en een competentie profiel. Daarna wordt er een affiniteitenmeting gemaakt die gebaseerd is op dit profiel. Als dit is afgerond, volgt er nog een 2e gesprek om alles door te spreken. Op 27 oktober is de kick off van de opleiding die bestaat uit 5 modules van 1 dag en daarnaast nog het nodige huiswerk. Op 20 april is het einde van de opleiding gepland.

Om het proces en de inhoud van de opleiding te volgen is er een stuurgroep ingericht. Hierin nemen Patricia Dros, Marieke Ijdema en Monique Mul zitting samen met het team van het opleidingsinstituut. Danielle Jagersma sluit aan als coördinator, zij heeft ook de taak om te zorgen voor borging van kennis binnen Allente en zij zal zorgdragen dat op basis van de profielen, er passende vervolg coaching gerealiseerd kan worden vanuit het middenkader.

Het doel van de opleiding is om de coördinatoren te ondersteunen in hun ontwikkeling naar de functie van IKC coördinator, zodat de aansturing voor de toekomstige IKC's geborgd is. Er is gekozen voor een traject met ontwikkeldoelstellingen. Het uitgangspunt is de huidige situatie en vanuit daar verdere ontwikkeling in de functie.

Volgende pagina

Raad van Toezicht