Afscheid Montessorischool Heerhugowaard

Begin dit jaar werd de beslissing genomen om de Montessorischool in Heerhugowaard te sluiten. Het aantal kinderen was fors teruggelopen en onder de 100 leerlingen gekomen. Door VOS/ABB is een uitgebreid onderzoek gedaan naar alle factoren die speelden en zijn er verschillende scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van Montessorischool Heerhugowaard. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar het bestuur heeft naar aanleiding van de uitkomst besloten om de Montessorischool Heerhugowaard te beëindigen.

De volgende stap was om iedereen te informeren en alles zo goed mogelijk af te handelen. Dat is uiteraard een zwaar traject met een hoop teleurgestelde mensen. Dat is helaas niet te voorkomen. De Corona lock-down, vlak na de aankondiging van de sluiting, heeft zeker niet geholpen om het soepel te laten verlopen. Toch is er ondanks deze belemmering veel moeite gedaan om voor iedereen een mooie nieuwe plek te zoeken, voor zowel de leerlingen als de medewerkers.

Herplaatsing van medewerkers

Het is fijn dat alle medewerkers van de school zijn herplaatst, of zicht hebben op een herplaatsing op korte termijn, binnen Allente. Uitzondering zijn 3 medewerkers, die zelf besloten hebben om een baan buiten Allente te zoeken. Gelukkig was het bij de herplaatsing mogelijk om 3 medewerkers mee te nemen naar Montessorischool Alkmaar, waar ze hun kennis en ervaring daar kunnen inzetten. We willen alle medewerkers van de Montessorischool Heerhugowaard bedanken voor hun geduld en medewerking in dit proces en we wensen hen veel succes op hun nieuwe plek!

En ook de kinderen hebben een nieuwe school gevonden

Ondanks de lastige Corona periode en daardoor geen scholen kunnen bezoeken in verband met de sluiting, is het voor de ouders toch gelukt om een passende nieuwe school voor hun kinderen te vinden. Er zijn ouders naar Montessorischool Alkmaar gegaan en veel kinderen hebben hun weg naar Daltonschool De Kleine en Grote Beer gevonden. Verder zetten kinderen hun basisschool carrière voort op De Vaart en De Zonnewijzer. Een aantal ouders hadden al verhuisplannen en hebben in verband met die ontwikkeling een school elders gekozen. De overdracht van de leerlingen is netjes verlopen, Allente heeft hiervoor alles geregeld.

En wat gebeurt er nu met de school?

De school wordt nu nog gebruikt door de Kanzklas, maar die gaat 19 oktober starten in IKC Oudkarspel. Er wordt nu gekeken naar een andere bestemming voor de school. Hierover heeft bestuurder Elfred Bakker binnenkort een gesprek met de Wethouder van Gemeente Heerhugowaard. Een optie is dat dit gebouw gebruikt gaat worden als tijdelijke huisvesting voor de Carrousel, als er toestemming komt voor nieuwbouw daar. Hopelijk wordt daar snel een beslissing over genomen door de raad. De opties staan dus nog open, maar er komt zeker een mooie nieuwe bestemming voor.

Volgende pagina

Tot ziens Hans Vermeulen