Project:

kinderen met ontwikkelings-voorsprong

Marina Mutse, voorheen IB-er op Montessorischool in Heerhugowaard heeft een mooi nieuw project opgezet. Ze gaat onderzoeken hoe we bij Allente kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op tijd kunnen ontdekken en goed kunnen begeleiden, van peuter tot basisschool. We gingen met Marina in gesprek.

Kan je kort omschrijven wie Marina Muste is en hoe lang werk je al voor Allente en voorheen De Blauwe Loper? Ik werk al sinds 2002 bij De Blauwe Loper. Zat voorheen in de Jeugdhulpverlening en heb bij een peuterspeelzaal gewerkt. Daarna heb ik 2 jaar Pabo gedaan. Ik heb 6 jaar voor klas gestaan, en daarna full-time IB-er geworden. Het begon met een LIO stage op De Fonkelsteen, daarna ben ik naar Atalanta gegaan en daar IB-er geworden. Daarna naar De Steltloper in St. Pancras, gevolgd door Phoenix en heb ik weer voor de klas gestaan. Daar ben ik de arrangementen gaan doen en daarna ben ik IB-er op de Montessorischool HHW geweest.

De Montessorischool HHW is helaas gesloten. Wat mis je het meeste en waar ben je blij mee dat je daar nu niet meer mee te maken hebt?

Ik heb zeker geleerd dat je tegen je eigen vooroordelen aanloopt voor bijvoorbeeld het beeld van een Montessorischool. Maar in de tijd dat ik er gewerkt heb, heb ik ervaren dat het een mooie vorm van onderwijs is. Dat er goed geluisterd en gekeken wordt naar kinderen en dat kinderen daar echt baat bij hebben. Door de eisen en de vaardigheden die de maatschappij nu vraagt, en dat aan kinderen werd geleerd hoe daarmee om te gaan. Dat je al snel na een gesprek met een kind weet wat hij nodig heeft. Dus echt zonde dat zoiets moois is gestopt. Ik mis niet de ouders die hoge verwachtingen hebben van de school, waaraan niet altijd voldaan kan worden en je daar wrijving over kan krijgen.

Je kon overstappen naar het opzetten van een nieuw project bij Allente. Kan je hier meer over vertellen? Ik heb het zelf bedacht. Ik heb eerder een cursus gedaan waardoor ik meer focus kreeg op kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong De overgang van de peuteropvang naar de basisschool verloopt niet altijd even soepel. Komt dat door de tijd, vaardigheden en/of kennis? Dat was me al opgevallen als IB-er. In de cursus bleek al dat hoog begaafde kinderen zich makkelijk kunnen aanpassen. Maar dan gaat het zich uiten op een andere manier, bijvoorbeeld door minder prettig gedrag. Helaas komt daar dan de focus op te liggen. Vanuit mijn visie en ervaring, de cursus en totaalplaatje van opvang en onderwijs binnen Allente zag ik mogelijkheid voor een nieuw project.

Ik heb een projectvoorstel ingediend. Het project concentreert zich op kinderen van 0 – 6 jaar, waarbij we gaan kijken hoe de overgang naar het basisonderwijs voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zo goed mogelijk kan worden begeleid. Weten pedagogische medewerkers en leerkrachten van elkaar hoe ze dit oppakken en hoe kunnen we er voor zorgen dat kinderen zodra ze bij de opvang zitten al worden herkend, zodat ze al heel jong zichzelf kunnen zijn. Wat hebben medewerkers nodig om dit te kunnen? En eerst kijken of er behoefte is bij de medewerkers, maar ook bij kinderen en ouders. Het mooie zou zijn als je de PM-ers en leerkrachten hierin kan scholen, dat je de ouders mee kan nemen.

Het doel is om een mooie samenwerking tot stand te brengen om het samen te kunnen doen. En ook de samenwerking met de IKC’s zijn hierin een mooi uitgangspunt. Vaak zie je bij VVE kinderen een warme overdracht, maar andere kinderen krijgen vaak een overdracht op papier. In die overdracht mist een stuk samenwerking van leerkracht, PM-er, ouder en eventueel IB-er. De centrale vraag van het onderzoek is hoe PM-ers kunnen herkennen dat kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben en welk actieplan past daar dan bij. Ik ga vragenlijsten aan PM-ers van opvang geven om te kijken of ze dit herkennen en welke behoefte hebben ze om hier nog beter mee om te gaan.

Hoe mooi zou het zijn als leerkrachten en PM-ers gaan meekijken met elkaar. Wat hebben medewerkers nodig en hoe doen we het met elkaar. Verder ga ik kijken naar aansluiting bij het leerlingvolgsysteem wat nu in ontwikkeling is. Hoe kunnen we dit systeem inrichten zodat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong er beter uitspringen, en het minder een 1 moment opname wordt in overdracht, maar meer een continue proces.

Welke informatie mis je nog voor dit project? Met name wat mensen op de werkvloer mij kunnen vertellen wat ze al weten en welke kennis ze al hebben, en wat hebben ze nodig hebben. Hoe kunnen we dat faciliteren? Alvast ter voorbereiding voor de collega’s, van wie heb je hulp nodig en ga je binnenkort op de koffie? Ik ga naar de locaties, bijvoorbeeld binnenkort naar de Buitenbanjers en naar de Koolvlet om te kijken bij KLAS in the Cloud (richt zich op aanbod voor oudere kinderen) om te onderzoek of integratie mogelijk is. Verder spreek ik de directeur Kleine en Grote Beer voor samenwerking met de peuteropvang. En verder ga ik langs verschillende peuteropvang locaties.

Kan je aangeven hoe lang dit project gaat duren? In principe 1 jaar. Stel, je kan een dag meelopen met een persoon of bedrijf. Wie of wat zal dat zijn? Kindergarden Kinderopvang. Die hebben het pedagogisch beleid al ingericht om kinderen een ontwikkelingsvoorsprong te herkennen en gaan daar goed mee om. Iemand heeft mij verteld dat ze daar een duidelijke visie hebben hoe ze de inrichting van de opvang doen, wat de kinderen wel niet mogen, hoe ze er mee omgaan. Ik wil graag een keer meekijken hoe zijn dat doen.

Wil je nog informatie kwijt wat nog niet gevraagd is? Wil je meer weten? Kom langs of neem contact op. Ik ben ook heel blij dat ik zo warm ontvangen word bij wie ik op bezoek kom en vragen stel. Bedankt en complimenten voor dit ontvangst en de nieuwsgierige vragen.

Volgende pagina

Het roer om