Raad van Toezicht Allente

Ellen Marijnissen-Dekker

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. Dit gebeurt binnen de kaders vastgelegd in de statuten en de Wet Primair Onderwijs. De taken van de raad zijn omschreven in artikel 17 c van de Wet Primair Onderwijs.

We stellen graag de leden van de Raad van Toezicht aan je voor. We starten met Ellen Marijnissen-Dekker als vice-voorzitter. Aan haar leggen we wat prikkelende vragen voor om meer te weten komen wie ze is en waarom ze de rol in de Raad van Toezicht van Allente heeft aangenomen.

Wat doe je in het dagelijks leven, naast de rol in de RvT? Naast dat ik moeder ben van twee prachtige jonge kinderen (3 jaar en een baby’tje), ben ik in het zakelijke leven verantwoordelijk voor onze vestiging Elma Media Nederland welke gevestigd is in Broek op Langedijk. Elma Media is dé mediapartner voor ruim 100 branche- en beroepsverenigingen in Nederland en België. Wij adviseren hen op het gebied van strategie- en koersbepaling, communicatiestrategie en realisatie & exploitatie van hun media. Een vereniging dat jullie aan zal spreken is de AVS. Dit is de beroepsvereniging voor schoolleiders in het Primair Onderwijs.

Wij geven hen advies hoe zij het beste leden (de schoolleiders) kunnen werven en binden en verzorgen o.a. de advertentiewerving in KaderPrimair (het vakblad). Wij werken in de onderwijssector o.a. ook voor de NMV (Nederlandse Montessori Vereniging), de NDV (Nederlandse Dalton Verenging) en de LBBO (beroepsvereniging voor o.a. intern begeleiders in het Onderwijs). Hierdoor ben ik ook op de hoogte wat de ontwikkelingen zijn in “onderwijsland”.

Tevens vervul ik ook de rol als Mediastrateeg. Dit houdt in dat ik dagelijks verenigingen adviseer en begeleid bij de totstandkoming van hun strategie en koers als ook de marketing & communicatiestrategie. Dit kunnen uiteenlopende verenigingen zijn zoals de ANKO (branchevereniging voor de Kappers), de NBA (beroepsvereniging voor accountants), de KNS (branchevereniging voor slagers) of de AJN (beroepsvereniging voor jeugdartsen). En zo kan ik nog wel verder gaan… Het is heel interessant om een kijkje in de keuken te kunnen nemen bij al die uiteenlopende verengingen en op die manier te weten wat de ontwikkelingen zijn per branche en welke impact dit op die betreffende ondernemer heeft.

Waarom heb je destijds gekozen voor de RvT van Allente? Voordat Allente geboren was, vervulde ik een rol bij de RvT van Kinderopvang Langedijk. Bij het vormen van een nieuwe RvT voor Allente was het belangrijk dat er geen kennis verloren zou gaan vanuit de “opvangkant”. Om dit te waarborgen en natuurlijk vanwege de enorme kansen en uitdagingen die we met iedereen binnen Allente gaan verzilveren, stelde ik me beschikbaar om ook binnen de RvT van Allente mijn kennis en ervaring te delen. Het is prachtig om samen te werken aan een professionele- speel en leeromgeving van kinderen van 0 – 12 jaar.

Hoe werkt dat eigenlijk, om tot de RvT toe te treden? Moet je bijvoorbeeld door een selectieprocedure? Toen ik in de RvT van Kinderopvang Langedijk een rol ging vervullen, was er inderdaad een selectieprocedure. Ik had toen gesolliciteerd en uiteindelijk ben ik het geworden. Er wordt o.a. gekeken naar je kennis & expertise, je opleidingsniveau en het meest belangrijke welke toegevoegde waarde je kunt bieden in de RvT naast de andere leden. Bij de totstandkoming van de nieuwe RvT bij Allente heeft er geen sollicitatieprocedure plaatsgevonden omdat we het belangrijk vonden dat de kennis en ervaring welke opgedaan was bij Atrium, De Blauwe Loper en Kinderopvang Langedijk niet verloren zou gaan.

Afzonderlijk heeft elke RvT zijn leden tegen het licht gehouden en bepaald welke leden toe zouden treden tot de nieuwe RvT van Allente. Er is een rooster m.b.t. het aftreden en toetreden van de RvT leden. We hebben er voor gekozen om te starten met 7 RvT leden zodat zowel Atrium als de DBL als Kinderopvang Langedijk goed vertegenwoordigd is in de nieuwe RvT van Allente. Naar verloop zal dit aantal teruggebracht worden naar 5 leden. Bij het werven van nieuwe RvT leden zal o.a. gekeken worden naar de expertise en achtergrond van de kandidaat en natuurlijk naar wat Allente op dat moment en de komende jaren nodig heeft om de ambities te realiseren.

Kost dat nou veel tijd, om naast een baan ook nog een rol in de RvT te vervullen? Het is een verantwoordelijke rol en neemt per jaar ongeveer zo’n 100 – 150 uur in beslag. De RvT heeft op regelmatige basis overleg met het College van Bestuur. Deze meetings dienen voorbereid te worden, zodat je als RvT lid volledig op de hoogte bent van wat er speelt. Ook vinden er IKC en school- en opvangbezoeken plaats en zal er overleg plaatsvinden met de GMR, OR en COR om de verbinding te kunnen maken met de praktijk.

Wat doet een RvT eigenlijk allemaal? De RvT heeft 3 taken: 1. toezicht houden; 2. werkgever zijn; 3. adviseren en sparren met het CvB; 1. Toezicht houden Bij het uitoefenen van toezicht in onderwijs en kinderopvang draait het om het in beeld krijgen, houden en kunnen controleren van zowel de kwaliteit van de bedrijfsvoering als de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang, de kwaliteit van de processen die hieraan ten grondslag liggen en de kwaliteit van het management van deze processen. De RvT houdt toezicht op de bestuurders en adviseert en ondersteunt hen. De RvT is een orgaan op afstand, maar neemt wel gedegen kennis van wat er op de scholen en de opvanglocaties speelt.

Daarnaast ziet de RvT toe op het beleid en het beheer van het bestuur. De RvT kijkt naar de resultaten, maar ook naar eventuele risico’s.

Ook controleert de RvT of de wetten en regels nageleefd worden. Verder let de RvT op de integriteit van de bestuurder en – als dat van toepassing is - de identiteit van de stichting.

2. Werkgeverschap bestuur Bij het werkgeverschap horen het proces van de werving en selectie van de leden van het bestuur, het volgen, coachen, beoordelen en waarderen van het functioneren en het afscheid nemen van elkaar. Het gaat om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de bestuurders, en de combinatie van deze ontwikkeling met de ontwikkeling van Allente.

3. Klankbord (advies) De rol van klankbord van het intern toezicht richt zich op persoonsgebonden, strategisch, vaktechnisch, vakinhoudelijk of managerial advies. De RvT is een sparringpartner voor het CvB op diverse uiteenlopende gebieden. Binnen de RvT hebben we verschillende commissies. Eén van die commissies is de integratiecommissie. We vinden het erg belangrijk om zo’n commissie te benoemen vanwege de samenvoeging tussen De Blauwe Loper, Atrium en Kinderopvang Langedijk.

Wat is het voordeel van jouw expertise om een bijdrage te vervullen in de RvT van Allente? Jaren geleden heb ik de opleiding Master of Science in Marketing aan de Vrije Universiteit afgerond. Mijn expertise bevindt zich op het gebied van marketing- en communicatiestrategie. Bij het oprichten van de nieuwe stichting, werd er een nieuw merk gelanceerd. In het voortraject bij deze fusie heb ik o.a. geadviseerd en meegedacht over de naam en het logo van Allente. De komende jaren zal ik ook als sparringpartner fungeren op het gebied van marketing- & communicatievraagstukken. Daarnaast zet ik mijn kennis en ervaring in op het gebied van opvang. Enerzijds door de kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan als RvT lid bij Kinderopvang Langedijk én anderzijds wat ik in het dagelijkse leven zelf ervaar als moeder zijnde en welke maatschappelijke ontwikkelingen er gaande zijn.

Ik adviseer dagelijks diverse verenigingen op het gebied van strategie- en koersbepaling. De ontwikkelingen die ik per branche zie, combineer ik met de maatschappelijke ontwikkelingen, zodat ik op het gebied van strategie- en koersbepaling een sparringpartner ben voor het CvB. Voor Allente is het belangrijk dat we één strategie hebben en hiervoor gaan. Deze moet voor iedereen herkenbaar zijn en zullen we de in praktijk tot uiting moeten brengen. Verder werk ik vanuit Elma dagelijks voor de AVS, de NMV (Nederlandse Montessori Vereniging), de NDV (Nederlandse Dalton Verenging) en de LBBO (beroepsvereniging voor o.a. intern begeleiders in het Onderwijs). Hierdoor krijg in breed inzicht in de uitdagingen, kansen, problemen en risico’s binnen opvang en onderwijs. De kennis en ervaring die ik ook hier op doe gebruik ik in mijn rol als RvT lid.

Wat is volgens jou op korte termijn een grote uitdaging voor Allente? Op korte termijn is het ontzettend belangrijk dat iedereen bij Allente mee bouwt aan de nieuwe stichting. We zullen samen bouwen aan een nieuwe cultuur. Daarbij is het van belang dat de historische context losgelaten wordt en dat er niet gesproken wordt over wij of zij. De wisselwerking tussen opvang en onderwijs en tussen de verschillende scholen als ook de totstandkoming van nieuwe IKC’s zal veel tijd en geduld van een ieder vragen.

Daarnaast is het coronavirus op korte termijn een grote uitdaging voor Allente. Het coronavirus houdt iedereen in zijn greep en dat zal nog wel even duren. De komende maanden zal dit nog meer impact hebben op onze organisatie.

Het zal een uitdaging zijn om onze kinderen een veilige omgeving te kunnen bieden zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen op sociaal- emotioneel vlak én een prettige leeromgeving hebben. Ik hoop dat we kinderen les kunnen blijven geven én op kunnen blijven vangen. Wat zou je tegen de medewerkers van Allente willen zeggen? Er liggen enorme kansen om Allente samen verder uit te bouwen wanneer ik kijk naar de lange termijn. Voor de korte termijn zou ik willen zeggen; de komende maanden zal het corona virus nog meer impact hebben: Stay healthy. Zorg goed voor jezelf en voor de mensen om je heen!

Volgende pagina

Marketing & Communicatie