Thema onderzoek 'kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie’

In september heeft een aantal scholen van Allente bezoek gehad van de onderwijsinspectie in het kader van een thema-onderzoek ‘kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie’. Met dit onderzoek wil de inspectie meer zicht krijgen op de ambitie, doelen, keuze en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen. De keuze, uitwerking en evaluatie van deze thema’s kunnen samenhangen met het beeld dat de school heeft van de leerlingenpopulatie en specifieke groepen, zoals leerlingen die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid.

De inspectie stelt belang in de eigen ambities van besturen en scholen en wil in gesprek met elkaar stimuleren tot kwaliteitsverbetering. Dit onderzoek past bij deze uitgangspunten. Er worden in dit onderzoek daarom geen oordelen uitgesproken op standaarden uit het onderzoekskader.

Aan de directie van de betreffende scholen is vooraf gevraagd op een invulformulier de twee of drie belangrijkste verbeterpunten voor het schooljaar 2020-2021 aan te geven. Als aanvullende vragen zijn de vragen gesteld: wat is/zijn de reden(en) tot deze beoogde verbetering en welke beoogde resultaten / effecten worden met deze verbeteringen bereikt? In het gesprek zijn de belangrijkste thema’s verkend voor kwaliteitsverbetering, de motieven voor de keuzes, de uitwerking in doelen en de evaluatie van verwachte resultaten. Vervolgens is de inspecteur met de schooldirecteur ingegaan op de samenstelling en kenmerken van de leerlingenpopulatie en de invloed daarvan op de keuzes van de verbeterthema’s.

Zoals bij themaonderzoeken de gewoonte is, wordt er geen oordeel gegeven en komt er geen rapport. Wel zal op de site van de inspectie te zien zijn dat de school is bezocht en ontvangen de scholen een terugkoppeling van het onderzoek. De scholen die dit bezoek hebben gekregen, zijn:

IKC Waterrijk Noord-Scharwoude IKC Oud Karspel Oudkarspel De Wijde Veert Noord-Scharwoude De Barnewiel Oudkarspel Atalanta Heerhugowaard De Koolvlet Broek op Langedijk

Als je meer informatie over dit onderzoek wil, kan je contact opnemen met de betreffende schooldirecteur.

Volgende pagina

Wist je dat....?