Tot ziens

Hans Vermeulen

Hans Vermeulen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de start van Allente. Hij is in maart 2019 begonnen als interim bestuurder van de Atrium scholen. Hans had al ervaring met trajecten om onderwijsstichtingen, scholen en samenwerkingsverbanden samen te brengen. Die ervaring heeft enorm geholpen om de snelheid in het afgelopen fusieproces erin te houden. Er moesten immers veel documenten zoals statuten geschreven worden. Belangrijk in een dergelijk proces is om op hoofdlijnen te blijven koersen en niet alles tot in de details te willen regelen. Na een fusiedatum is er voldoende tijd om inkleuring aan een nieuwe organisatie te geven. De ervaring die Hans dat gebied had was erg waardevol.

Na de start van Allente is Hans gevraagd om nog een project uit te voeren om een startdocument te maken voor de missie, visie en kernwaarden van Allente. Een flinke klus en daarvoor heeft Hans veel interviews gehouden om de mening van medewerkers te vragen. Helaas is zijn project door de corona periode gestagneerd, maar heeft hij toch een mooie presentatie gegeven in juni aan medewerkers van het bestuursbureau, directies en Raad van Toezicht. Nu loopt de opdracht van Hans op zijn eind en gaan we afscheid nemen. Graag geven we Hans nog het woord om zijn mening te vragen over de periode bij Atrium en Allente.

Hans, je opdracht loopt op z’n eind. Je hebt intensief aan deze opdracht gewerkt. Kan je 3 woorden roepen die als eerste bij je opkomen als je terugkijkt op de afgelopen periode? Vertrouwen, betrokkenheid en eigenaarschap. Dit zijn sleutelbegrippen om binnen Allente op alle niveaus mee te werken. Ik zie heel veel kwaliteiten bij de medewerkers die ik ontmoet heb. Zorg dat die kwaliteiten ontwikkeld en gestimuleerd worden zodat iedereen op zijn of haar niveau verantwoordelijkheid kan nemen en dragen!

Waar denk je met een lach aan terug als je terugblikt op deze opdracht bij Allente? De openheid van de medewerkers en het vertrouwen dat ik mocht ontvangen toverden steeds weer een glimlach op mijn gezicht. En wat vond je echt lastig in de afgelopen periode? De hele coronacrisis was heel erg lastig. Voor de samenwerking tussen drie organisaties die na een fusie bij elkaar komen is het heel belangrijk om elkaar te ontmoeten. Je moet elkaar namelijk leren kennen om wederzijds begrip en vertrouwen te ontwikkelen. Omdat fysieke ontmoeting niet of slechts in beperkte mate mogelijk was, heeft dit jammer genoeg tot vertraging in het proces geleid.

Zonder corona zouden we absoluut verder in het proces geweest zijn. De geplande bijeenkomst om tot een gezamenlijke missie, visie en kernwaarden te komen, hebben we helaas twee keer moeten uitstellen. Terwijl deze ontmoeting voor de organisatie heel erg belangrijk is. Overigens heb ik met bewondering de activiteiten van het coronacrisisteam gevolgd. Heel knap hoe dit binnen Allente is opgepakt. Het is een klein voorbeeld van de meerwaarde van de fusie fusie gebleken! Welke tips wil je Allente geven om aan te werken voor de komende periode? Ik ben heel benieuwd wat de missie/visie bijeenkomst ergens in dit schooljaar nog gaat opleveren.

Het is belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Zorg voor een goede dialoog met medewerkers en ouders en geef het goede voorbeeld aan kinderen. Dit betekent ook dat je tijd moet durven nemen om de goede dingen te doen. Het is belangrijk dat de adviezen die aan de organisatie zijn uitgebracht en door het bestuur zijn overgenomen in de komende periode in praktijk worden gebracht. Allente wordt dan een prachtige en sterke organisatie voor opvang en onderwijs. Blijf positief kritisch en kijk welke bijdrage je aan Allente kunt geven.

Je heb nog de opdracht open staan om mee te werken aan het vormen van het beleid van Allente met de missie, visie en kernwaarden. Dus we zien je nog wel weer een keer verschijnen? Helaas kon de bijeenkomst met medewerkers over de missie/visie en kernwaarden vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Deze bijeenkomst is heel erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de stichting. Met het College van Bestuur is afgesproken, dat op een later moment deze bijeenkomst alsnog zal plaatsvinden. Ik kom hiervoor graag nog terug.

Wat wordt je volgende opdracht? Deze week ga ik beginnen als waarnemend bestuurder in Sneek. Ik zal daar een bijdrage gaan leveren aan een fusie met een ander bestuur en het servicebureau aansturen. Daarnaast ben ik nog actief als toezichthouder bij de stichting Trigoon in Hoorn. Wil je nog iets kwijt wat niet gevraagd is? Allente is door de combinatie van opvang en onderwijs een hele interessante organisatie. Ik wens alle medewerkers heel veel inspiratie toe om aan de opbouw en verdere ontwikkeling van Allente een bijdrage te leveren in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Ik dank iedereen voor de prettige samenwerking in de afgelopen periode en hoop jullie snel weer te zien bij bijeenkomst over missie/visie en kernwaarden.

Volgende pagina

Project kinderen met

ontwikkelingsvoorsprong