Samenwerking
onderwijs en kinderopvang

Interne toestemming

Na alle voorbereidingen zijn we verheugd met de toestemming van zowel de Raad van Toezicht, de OR als de GMR-en voor de voorgenomen samenwerking. Er zal een koepelorganisatie komen waaronder 2 organisaties komen te hangen: een gefuseerde onderwijsorganisatie van De Blauwe Loper en Atrium scholen en de andere is de Kinderopvang. Voor deze organisaties wordt nog nagedacht over de namen. Heeft u een idee? We horen het graag.

Externe toestemming

Na de interne toestemmingen, moeten we nog goedkeuring voor de samenwerking krijgen van verschillende externe instanties. Daarbij moet u denken aan College van Burgemeester en Wethouders van de gemeentes Langedijk en Heerhugowaard, en aan de NKSR (Nederlandse Katholieke School Raad). Er worden nu ook statuten voor de nieuwe organisaties gemaakt, met hulp van extern advies, die nog langs de gemeenteraden en de NKSR moeten. Als alle interne en externe goedkeuringen binnen zijn, gaan de statuten naar de notaris voor een definitieve stempel van goedkeuring. Het streven is om 1 januari 2020 te starten met de nieuwe organisatie.

Voorbereidingen tot
1 januari 2020

Buiten de officiële stukken die nu nog gemaakt worden, gaan er alvast verschillende trajecten van start. Zo zal het bestuurskantoor vanaf 1 januari 2020 in een gezamenlijk pand in Broek op Langedijk gaan huisvesten. Het bestuur van de Atrium scholen zal al eerder aansluiten in het pand van de Blauwe Loper, gezien het aflopen van hun huurcontract.

Verder zullen overleggen al overkoepelend tussen onderwijs en opvang gaan plaatsvinden voor zover de horizon van de onderwerpen na 1 januari 2020 betreft.

De bestuurders zullen een soort roadshow langs de voorgenomen IKC’s gaan houden, om samen met de medewerkers op locatie te sparren over de invulling. Dat laatste wordt aan de werkvloer over gelaten, zodat ze hun eigen kleur aan het geheel kunnen geven.

Tevens krijgen medewerkers van onderwijs en opvang vanaf 1 januari 2020 een arbeidscontract onder de nieuwe naam.

Wat verandert er voor u?

Voor u verandert er de komende maanden niets. Het onderwijs en de opvang blijft inhoudelijk hetzelfde. Op termijn zal u informatie krijgen als er een nieuwe naam gekozen is.

We danken u voor het lezen van deze nieuwsbrief en

we houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

We wensen u een fijne zomervakantie.


Met vriendelijke groet,

Elfred Bakker, bestuurder De Blauwe Loper

Hans Vermeulen, bestuurder ai Atrium Scholen

Monique Mul, bestuurder Kinderopvang Langedijk