Voorwoord van de bestuurders

Elfred Bakker

Monique Mul

Hans Vermeulen

Op weg naar IKC's

U heeft er wellicht al iets over gehoord of gelezen.

De onderwijsstichtingen De Blauwe Loper en Atrium scholen en Kinderopvang Langedijk staan aan de vooravond van een bestuurlijke samenwerking. Uitgangspunt is om Integrale Kindcentra te ontwikkelen, aansluitend op de visie van de Gemeentes Langedijk en Heerhugowaard. De Gemeente heeft samen met het onderwijs en kinderopvang een visiedocument geschreven ‘Op weg naar IKC’s’. Daarna is er hard gewerkt om de visie invulling te geven en is er onderzocht of er voldoende draagkracht is voor samenwerking tussen de partijen.