In gesprek met...

Monique Mul,

directeur/bestuurder Kinderopvang Langedijk


"Het is voor mij belangrijk dat iedereen in de organisatie de ruimte voelt om mij te benaderen. Iedere vraag of opmerking helpt Elfred en mij bij het verder ontwikkelen van onze nieuwe organisatie."

Voor de mensen die je nog niet kennen (we gaan immers fuseren), kan je in een paar regels Monique omschrijven?

Ik ben moeder van 2 tienerzoons en woon in Anna Paulowna. Ik vind mijzelf een ondernemer en ik vind het belangrijk om het samen te doen. Voor mij staat plezier en ontwikkelen centraal. Daarnaast wil ik graag dat iedereen zijn professionele ruimte kan invullen, dat je daarvoor de ruimte krijgt en ook neemt.


Hoe vind je de samenwerking met de toekomstige partners gaan?

Ik zie inspiratie en daadkracht bij schooldirecteuren en regiomanagers. Leerkrachten en pedagogische medewerkers tonen betrokkenheid, kennis en kunde inzake het kind. De stafmedewerkers zijn servicegericht en ondersteunen de werkvloer met veel inzet. Ik weet zeker dat we met die bundeling van krachten een nieuwe organisatie gaan bouwen die met enthousiasme alle kinderen van 0 tot 12 jaar helpen ontwikkelen.

Sinds wanneer ben je al bezig met de bestuurlijke samenwerking en hoeveel tijd ben je gemiddeld per week bezig geweest met de voorbereidingen?

Vanaf 2010 staat de samenwerking tussen onderwijs en opvang op mijn agenda, in dat jaar begon ik als bestuurder bij SKL. De eerste stap naar de vorming van IKC's was de harmonisatie van de voorscholen. Van die samenvoeging heb ik geleerd dat gelijkwaardigheid tussen partners van groot belang is, ieder brengt zijn specifieke kennis in. Elkaar aanvullen is de kracht van een samenwerking. Die gezamenlijke kracht kunnen we als onderwijs en opvang inzetten om onder andere de doorgaande ontwikkeling van kinderen vorm te geven.

De afgelopen twee jaar is de bestuurlijke samenwerking in een stroomversnelling gekomen, en besteed ik sindsdien ongeveer de helft van mijn tijd hieraan. Het is arbeidsintensief om deel te nemen aan werkgroepen, te overleggen met m'n medebestuurders, nieuwe informatie verzamelen en rapporten te schrijven. Al die inspanning is gericht op een samenwerking waar ik met hart en ziel in geloof.

Wat vond je het meest moeilijk/lastig in dit hele traject?

Om je eigen beeld van de toekomst te omschrijven en over te brengen naar anderen en daar draagvlak voor te krijgen. En vervolgens de kennis die er is aan te vullen met de informatie die op je afkomt.

Een grote uitdaging is elkaars taal te leren begrijpen en spreken, dat je het met elkaar over hetzelfde hebt.


Wat vind je de grootste uitdaging voor SKL in deze samenwerking?

Eenduidige taal en begripsvorming. En om de middellange en lange termijn visie te blijven zien, en ons niet te laten opslokken door de praktische dingen op de korte termijn, door de hectiek en de waan van de dag. We moeten de focus vasthouden.

Welke 3 woorden komen in jou op als je denkt aan een volwaardig IKC?


Wat verwacht je van de medewerkers van SKL? En van de medewerkers van de onderwijsinstellingen?

Kritisch mee blijven denken. We willen immers zelf organiserende teams.

Blijf vragen stellen vanuit taakvolwassenheid en deel de behoeftes en aandachtspunten die er leven.


Wanneer is de samenwerking volgens jou gelukt?

Als iedereen voelt dat we de richting die we voor ogen hebben, bereikt is.

Als iedereen zich herkent in onze visie, dat het klopt! Dat we met z’n allen willen zijn, waar we voor staan.

Dat iedereen zegt: Ik draag het uit en ik draag er aan bij om invulling te geven aan de visie. Dat je trots bent om in de nieuwe organisatie te werken, dat je van toegevoegde waarde bent en waar je je thuis voelt.

Aan wie binnen de nieuwe organisatie zou je een vraag willen stellen en wat zou die vraag dan zijn?

Ik zou wel in gesprek willen gaan met collega's die 'out of the box' hun visie willen delen. Ik zou graag van hen willen horen hoe zij vinden hoe het onderwijs en opvang eruit moet zien over 10 jaar. Daar kunnen we weer van leren en op anticiperen.

Ik vind het belangrijk dat mensen met vragen of opmerkingen ons gewoon benaderen, om in gesprek te blijven.

Dat helpt iedereen binnen de operatie en het stafbureau om verder te ontwikkelen.

Volgende pagina
De uitdagingen van IKC Oudkarspel