Kindcentrum
De Helix

Kindcentrum De Helix in de nieuwe wijk De Draai in Heerhugowaard heeft al wat bevroevingen achter de rug de afgelopen jaren. De verhuizing door de sloop van de Jeroen Boschschool, tijdelijk in een dependance huisvesten, het ontwerp en bouw van de nieuwe Helix, overname van SKH naar Forte en eerder dit jaar de start van Kinderopvang Langedijk voor alle opvangsoorten in de school. Directeur Marlies Vredenburg vertelt vol passie over wat ze de afgelopen jaren heeft meegemaakt als directeur van de school. Haar positieve, pro-actieve en open houding helpt haar om haar doelen te bereiken. Maar dat doet en kan ze niet alleen....

Wie is Marlies Vredenburg en wat is je functie bij De Blauwe Loper?

Ik heb een partner en 3 puberkinderen. Ik werk al langer bij De Blauwe Loper. Ik ben als leerkracht begonnen en een paar jaar later ben ik op een andere school naast leerkracht locatieleider geworden. Daarna ben ik gestart als schooldirecteur bij de Jeroen Boschschool. En ik ben vanaf de start betrokken geweest bij de Helix, als schooldirecteur. Eerst in een tijdelijke locatie omdat de Jeroen Boschschool gesloopt moest worden, en nu op de nieuwe locatie.


Wat zijn op korte termijn 3 aandachtspunten voor de school?

  • Managen van de groei: dynamiek op de groepen met de kinderen en leerkrachten.
  • IKC vorming: ontwikkelen van de visie waar we voor willen gaan en hoe we willen samenwerken met verschillende partners.
  • Binnen de school stabiliteit houden voor onderwijs en opvang, vanwege de groei van leerlingaantal en instroom van nieuwe leerkrachten.

Op termijn komt er een 2e school / Kindcentrum in De Draai van Blosse? Waarom zouden nieuwe kinderen/ouders moeten kiezen voor De Helix en niet voor het Blossse Kindcentrum?

Zien en gezien worden: wij op de Helix hebben oog voor het kind en de ouders. Nieuwe kinderen moeten zich veilig voelen. De Helix biedt structuur, rust en duidelijkheid. Dat is zichtbaar in schoolbrede afspraken, het hoge meubilair en de extra werkruimten die iedere klas heeft. We werken in groepen waarbij kinderen op hun eigen niveau onderwijs krijgen aangeboden. We waarderen wie je bent, je mag zijn wie je bent en we helpen om het kind goed tot ontwikkeling te laten komen (in gedrag en leerontwikkeling).


Hoe zie je de huidige samenwerking van de opvang met het onderwijs en hoe zou je nog meer willen samenwerken met de opvang?

De peuters en kleuters hebben nu al dezelfde thema’s. Als peuters naar de kleuterschool gaan, gaat de leidster van de peuteropvang met de peuter even langs om te kijken.

DE IB-er van de school gaat af en toe al meekijken bij de peuteropvang.

Op dit moment wordt het schoolgebouw uitgebreid met vier lokalen en vier specifieke ruimtes voor de kinderopvang. Ook wordt gekeken naar een goede indeling van het schoolplein zodat het een organisch geheel is met een inrichting zodat iedereen goed en lekker kan leren en spelen.
De wens is dat het echt 1 geheel is, dat 0-4 kinderen al bekend zijn bij school, dat er geen overgang meer is en dat ouders en kinderen al bekend zijn op school.
De methode Positive Behavior Support wordt ook overgedragen bij de leidsters van de kinderopvang, maar hoe kan het ook op de groep ingezet worden? Het moet vanzelfsprekend zijn dat je elkaar opzoekt. 1 geheel zonder hokjes.


Vind je De Helix al een echt Kindcentrum en zo nee, wat zou je willen toevoegen om dit nog meer te ontwikkelen?
Nee, de visie wat willen we met elkaar moeten we echt nog vormen met het team. Er moet nog wel wat gebeuren om te zorgen dat iedereen van de Helix het ziet als 1 geheel. De praktische uitvoering lukt wel vanzelf.

Het doel is om vanuit 1 kader te werken: waar staan we voor en hoe gaan we werken, dat we dezelfde taal spreken. Dat is er nog niet. We hebben ook steeds meer samenwerkingen om de Helix meer een wijkfunctie te geven. Zo werken we samen met Esdégé-Reigersdaal cliënten van het centrum voor dagbesteding wat naast de Helix is gevestigd. De cliënten komen samen met een begeleider koffie rondbrengen of de was doen, ook voor de opvang. En zo lezen er kinderen uit de bovenbouw voor in het centrum aan dementerende ouderen, wat enorm wordt gewaardeerd.
We werken met nog meer instanties in de wijk samen om een heuse wijkfunctie van de school te maken.


Kijk eens vooruit: hoe ziet de Helix er over 1 jaar uit?

Dan hoop ik dat een deel van de bouw al klaar is. En dat de volgende stap gezet is met de visie met alle teamleden. Dat we de eerste stap naar 1 geheel hebben kunnen maken.

Wat zou je de medewerkers van zowel onderwijs als de opvang willen meegeven hoe ze zich kunnen voorbereiden op een IKC?

Open, eerlijk en nieuwsgierig zijn:

  • Als je Open staat, kan je verbinding maken.
  • Als je Eerlijk bent, dan ben je transparant. Je mag gerust je mening geven.
  • Als je Nieuwsgierig bent, maak je ook verbinding en kan je geïnteresseerd zijn in iemand anders en een andere manier van werken.

Aan wie binnen de organisatie zou je graag een vraag willen stellen en wat zou die vraag dan zijn?

Aan Ariane van IKC Oudkarspel. Kan ik een keer langskomen om te praten over hoe je de stappen hebt doorlopen naar het IKC?

Volgende pagina:
PW-i opleiding