Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk thema, in het onderwijs maar ook daarbuiten. Immers waar andere volwassenen dan de ouders met kinderen en jongeren werken, ontstaat ook een samenwerking met ouders. Samen met de ouders zijn zij verantwoordelijk voor een deel van de ontwikkeling van het kind.

Om meer inzicht te krijgen in de ouderbetrokkenheid nieuwe stijl is samenwerking gezocht met Peter de Vries, een expert op dit gebied. Op 3 september was er voor ouders en medewerkers van IKC Mayerslot, de Paus Johannesschool en De Phoenix in St. Pancras een luchtige en inspirerende kick off bijeenkomt om te praten over de gewenste invulling van ouderbetrokkenheid.

Definitie Ouderbetrokkenheid:

School en ouders werken effectief en efficiënt samen om de leerling steeds meer verantwoordelijkheid over zijn eigen ontwikkeling te geven (het eigenaarschap van de leerling). Deze ontwikkeling is gericht op het vergroten van kennis en sociale vaardigheden om hem tot een zelfverantwoordelijke burger te vormen.

© 2019, Peter de Vries

De bijeenkomst over de ouderbetrokkenheid was inspirerend. Er waren veel ouders van de opvang en de scholen, teamleden maar ook collega's van andere scholen en de bestuursbureau's aanwezig.

Tijdens de avond heeft Peter de Vries de aanwezigen meegenomen in de 'wereld van ouderbetrokkenheid' en hoe dit werkt in een IKC. Naar aanleiding van deze avond is er een denktank (ouders, leerkrachten/PM-ers, directie/ beleidsmedewerkers) gevormd, die de komende 2 jaar hiermee aan de slag gaat. Het doel is dat ze met een visiedocument komen waar de individuele IKC's hun beleid op af kunnen stemmen.

Peter heeft ook 2 e-books uitgegeven over dit onderwerp. Deze kan je via deze buttons downloaden.

Volgende pagina
Afsluiting