Terug- en vooruitblik

Wat is er afgelopen maanden gebeurd?

Voor de zomervakantie is er overleg geweest met gemeenteambtenaren, die het besluitvormingsproces binnen Heerhugowaard en Langedijk moeten voorbereiden. Met hen hebben de bestuurders het tijdspad doorgenomen en afspraken gemaakt over data waarop documenten aangeleverd moeten worden en waarop besluitvorming moet zijn afgerond.


Tussen de bestuurders van de 3 organisaties is overeenstemming over:

  • inhoud van de FER (Fusie Effect Rapportage);
  • concept statuten voor de op te richten koepelstichting;
  • gewijzigde statuten De Blauwe Loper/Atrium scholen voor de juridische fusie van de onderwijsstichtingen;
  • gewijzigde statuten Kinderopvang Langedijk (i.v.m. samenvoeging met onderwijs in de koepelstichting).

Op 17 september was er een gesprek met een jurist en een bisschoppelijk gedelegeerde om voldoende borging van de katholieke identiteit in de statuten na te lopen, zodat we alles op orde hebben voor goedkeuring van de NKSR (Nederlands Katholieke School Raad).


De FER en de conceptstatuten worden aangeboden aan GMR-en en OR voor instemming en advies. En RvT’s van de drie afzonderlijke stichtingen krijgen deze stukken ook te zien voor hun goedkeuring.

Agenda voor de komende maanden:

  • Begin oktober wordt de FER aangeboden aan het College van B&W van de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk en is het wachten op en positief advies.
  • De conceptstatuten van de koepelstichting en de gewijzigde statuten van De Blauwe Loper moeten goedkeuring krijgen van de gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk.
  • Na indienen van deze stukken is de gemiddelde doorlooptijd 8 weken.


Medio november worden de gewijzigde statuten van De Blauwe Loper en Atrium scholen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dit is nodig omdat door de juridische fusie Stichting Atrium wordt opgeheven en zich moet uitschrijven als stichting uit het register van de Kamer van Koophandel. De gewijzigde statuten liggen dan een maand ter inzage. De opheffing van Stichting Atrium moet middels een publicatie (advertentie) in een landelijk dagblad bekend gemaakt worden.


Begin december gaan alle stukken en toestemmingen naar de notaris en wordt de samenwerking per 1 januari formeel vastgelegd.


1 januari: Start nieuwe koepelorganisatie en fusie De Blauwe Loper en Atrium.


In januari: Verhuizing naar nieuw bestuurskantoor door alle 3 partijen.

Nieuwe naam

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor het meedenken met de nieuwe naam voor de nieuwe koepelorganisatie. Bedankt voor de inzendingen, er zaten mooie creaties tussen.

Helaas is er geen winnende naam gevonden. Daarom zijn we nu druk bezig met een communcatiebureau die niet alleen gaat zorgen voor een nieuwe naam, maar ook meteen een passende huisstijl gaat ontwerpen. We houden het dus nog spannend wat het gaat worden.

De verhuizing

Vanaf 1 januari 2020 zal het nieuwe bestuurskantoor aan de Bogert in Broek op Langedijk gevormd worden. Voordat het zover is, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de verhuizing en plannen voor de inrichting.


Er is een werkgroep gevormd met leden van alle 3 organisaties. Pascaal Bos en Wendy Daam zijn de projectleiders, Sandra Kruse (SKL), Marieke Ettema (Atrium), Shylina Perrier (De Blauwe Loper) zijn de andere werkgroepleden.

Vlak na de zomervakantie was de eerste bijeenkomst en zijn de taken en acties uitgezet. De bestuurders zijn nog bezig met de indeling van de werkplekken en de aankleding van het kantoor.

De werkgroep maakt een inventarisatie wat er is en bekijkt wat we kunnen blijven gebruiken. Dan wordt een plan gemaakt wat nieuw aangeschaft moet worden. En uiteraard wordt er kritisch gekeken naar de ICT voorzieningen.

Alle acties zijn uitgezet in een tijdlijn, toewerkend naar de datum van de start.

Het nieuwe bestuurskantoor

op de 1e en 2e etage

Volgende pagina:
In gesprek met Monique Mul