Voorwoord van de bestuurders

Elfred Bakker

Monique Mul

Hans Vermeulen

Voorwoord

De herfst heeft zijn intrede gedaan en buiten vallen de blaadjes van de bomen. Wij zijn daarentegen hard aan het werk om een nieuwe organisatie op te bouwen. Zoals in de vorige nieuwsbrief verteld, zijn we druk bezig om allerlei documenten klaar te maken voor goedkeuring van bijvoorbeeld de gemeenteraden, ouderraden, medezeggenschapsorganen en de Nederlands Katholieke School Raad. Het begint steeds meer de juiste vormen aan te nemen, en we hebben er alle vertrouwen in dat de groene vinkjes gezet kunnen worden. Nu nog een goede naam vinden, waar we ook druk mee bezig zijn. In de volgende nieuwsbrief zullen we de nieuwe naam presenteren.


Ondertussen wordt er ook hard gebouwd aan het vormen van IKC’s. Na de zomervakantie zijn de deuren van IKC Oudkarspel open gegaan. In deze nieuwsbrief lees je de ervaringen van de betrokkenen, wat ze meegemaakt hebben en wat er nog moet gebeuren. Ook Kindcentrum De Helix is niet alleen hard bezig aan de uitbreiding van lokalen, maar ook om een goede visie voor het IKC te vormen. We hebben directeur Marlies gevraagd naar haar ervaringen en dat lees je verder in deze nieuwsbrief terug.


Verder kan je een interview met Monique Mul, directeur van Kinderopvang Langedijk lezen hoe zij dit traject beleeft. Daarnaast vind je meer informatie over de PW-i opleiding, en de voordelen om opgeleid te worden als IKC medewerker. Tot slot is er op IKC Mayerslot een interessante bijeenkomst geweest over Ouderbetrokkenheid, geleid door consulent Peter de Vries.


Kortom, er gebeurt al veel op het gebied van IKC vorming, buiten de bestuurlijke samenwerking. We zijn zeker trots op deze ontwikkelingen en alle inspanningen om dit te realiseren. We nodigen iedereen uit om mee te denken hoe jouw locatie zich meer kan verbeteren op IKC gebied of zich kan voorbereiden op het vormen van een IKC. Want het (verder) bouwen van een IKC is (zoals in het visiedocument staat):


Samen leren, ontwikkelen, werken, leven en opvoeden.

Volgende pagina
Terug- en vooruitblik