In gesprek met ...

Elfred Bakker

Bestuurder De Blauwe Loper


"De samenwerking is voor mij geslaagd als medewerkers, kinderen en ouders de meerwaarde van de samenwerking zien, voelen en beleven."

Voor de mensen die je nog niet kennen, kan je in een paar regels Elfred omschrijven?

Elfred Bakker, al sinds augustus 1978 werkzaam in het onderwijs. Verschillende functies doorlopen, van leerkracht tot bestuurder. Ik ben een onderwijsdier in hart en nieren. In de huidige functie als bestuurder staat bij mij continue de vraag centraal: is dit voor meerwaarde voor kinderen.


Hoe vind je de samenwerking met de toekomstige partners gaan?

Het gaat heel natuurlijk en daardoor heel voortvarend. Samenwerken met opvang is kennismaken met een totaal nieuwe wereld, met ander wet en regelgeving en andere manier van besluitvorming. Maar ook kennismaken met mensen met een groot hart voor kinderen en grote pedagogische kwaliteiten.

Sinds wanneer ben je al bezig met de bestuurlijke samenwerking en hoeveel tijd ben je gemiddeld per week bezig geweest met de voorbereidingen?

Het vooronderzoek naar een bestuurlijke samenwerking startte al in 2011, maar de huidige daadwerkelijke samenwerking door met Atrium en SKL de diepte in gaan, is vanaf half 2018.

In de eerste periode was het vooral veel oriƫnteren, maar de afgelopen maanden heb ik hier wel gemiddeld 2 dagen per week aan besteed.


Wat vond je het meest moeilijk/lastig in dit hele traject?

Het zoeken en vinden met elkaar naar balans van loslaten van hetgeen wat je hebt en met elkaar zoeken naar de nieuwe wereld/realiteit. In het traject van de officiƫle documenten en statuten was het een intensief traject om goedkeuring van de NKSR te krijgen.

Wat vind je de grootste uitdaging voor het onderwijs in deze samenwerking?

Het kennismaken met en openstellen voor de nieuwe wereld die opvang heet. Met elkaar de meerwaarde vinden om opvang en onderwijs samen te brengen. Het is van groot belang om goed om te gaan met de vermeende, maar onterechte, superioriteit vanuit het onderwijs ten opzichte van de opvang vanuit historisch perspectief. Er zal veel herkenning zijn vanuit elkaars dimensie. Alle medewerkers in opvang en onderwijs worstelen met de ontwikkelingsfases van kinderen en daar moeten we elkaar in proberen te vinden.


Sterk in de opvang is het werken en gebruik maken van de gemeenschap / de community. Daar kan onderwijs nog veel van leren.

Ik zie T-shaped teams voor me: Opvang en onderwijs bijeen brengen (de bovenste balk) en dan samen het beste uit de kinderen halen met alle kennis en ervaring (de balk naar beneden). Op deze manier de talenten van kinderen en medewerkers bijeenbrengen.

Wat verwacht je van de medewerkers in de nieuwe organisatie?

Dat ze net zo enthousiast zullen zijn als ik nu in de voorbereiding op de samenwerking. En dat we dit enthousiasme met elkaar kunnen waarmaken.


Welke woorden komen in jou op als je denkt aan een volwaardig IKC?

Gezamenlijk eigenaarschap voor een talentrijke omgeving voor kinderen van 0-12 jaar.

Wanneer is de samenwerking volgens jou gelukt?

Als medewerkers, kinderen en ouders de meerwaarde van de samenwerking zien, voelen en beleven.


Je steekt het niet onder stoelen of banken, je gaat over paar jaar met pensioen. Wat is je grootste wens om voor die datum nog bereikt te hebben?

Om als bestuurder de verbinding, die ik heb kunnen bewerkstelligen met de medewerkers van De Blauwe Loper, ook in de hele organisatie kan bewerkstelligen. Dat begint met leren van alle namen van de mensen die er werken, het liefst nog iets meer van hen leren weten.


Aan wie binnen de nieuwe organisatie zou je een vraag willen stellen en wat zou die vraag dan zijn?

Aan de regiomanagers van Kinderopvang Langedijk: wat verwachten ze van mij in 2020 in mijn rol als bestuurder van Allente.

Volgende pagina
De voorlopers in samenwerking