Status van goedkeuring

Waar staan we nu?

Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer veel gebeurd:


  • Toestemming NKSR

We hebben per mail en brief bevestiging gekregen van de goedkeuring voor de samenwerking tussen Atrium en De Blauwe Loper.

  • Toestemming RvT’s

Alle RvT’s zijn akkoord met de FER (Fusie Effect Rapportage), de fusie van de 2 onderwijsstichtingen en de oprichting van de nieuwe holding.

  • Goedkeuring gemeenteraden Heerhugowaard / Langedijk

Die zijn akkoord met de inhoud van de statuten, en met de fusie van de 2 onderwijsstichtingen.

  • Toestemming Ondernemingsraad SKL

De OR van SKL is akkoord met de oprichting van de holdingstichting.

  • GMR

De GMR en van ATR en DBL zijn akkoord met de FER.

De stukken liggen nu openbaar bij de Kamer van Koophandel ter inzage voor mogelijk bezwaar vanuit ondernemers. Ze kunnen bezwaar hebben op de fusie van de 2 onderwijsinstellingen omdat Atrium juridisch gezien uit het bestand van de Kamer van Koophandel wordt geschreven.

Akkoord van de minister

De stukken zijn nu naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gestuurd met verzoek om voor de kerstvakantie akkoord te geven op de juridische fusie van De Blauwe Loper en Atrium. Omdat Atrium wordt opgeheven, moet de minister daarmee akkoord gaan. Na akkoord wordt het bestuursnummer van Atrium verwijderd uit het bestuurlijk bestand (DUO) van de minister. Het bestuursnummer van De Blauwe Loper blijft in stand voor de nieuwe onderwijsstichting. Dat kan alleen na akkoord van de minister.


De minister beoordeelt in dit proces met een administratieve toets: ligt er een positief advies van de gemeente Langedijk en Heerhugowaard en is er een instemmingsverklaring van GMR’s van Atrium en De Blauwe Loper? En controle of wordt voldaan na de fusie:

  • Heeft de nieuwe organisatie minder dan 30 scholen;
  • En is het marktaandeel lager dan 50% (over beide gemeentes bekeken).

Aan beide toetsen voldoen we, dus we voorzien hierop geen problemen.

Op 6 december 2019 is de brief met goedkeuring van de minister ontvangen.

23 december: tekenen voor het vormen van de nieuwe holding

31 december: tekenen bij de notaris voor de juridische fusie

Volgende pagina:
In gesprek met Elfred Bakker