De Ondernemersraad

Wat heeft de Ondernemersraad in 2018 allemaal gedaan?

Locatiebezoeken

Alle medewerkers kregen gelegenheid een enquête in te vullen over de werkdruk en overlegstructuur. De uitslag van de enquête wordt meegenomen naar de werkgroep duurzaamheid.

Werkgroep duurzaamheid

José de Moel zit in de werkgroep namens de OR.

IKC ontwikkelingen

OR leden zijn bij alle bijeenkomsten van de klankbordgroepen aanwezig van de voorgenomen bestuurlijke samenwerking Blauwe Loper, Atrium en Kinderopvang Langedijk.

Aanwezigheid sollicitatiegesprekken
De OR heeft een bijdrage geleverd voor de functies van HR business partner en regiomanager.

Nieuwe IKK regels

Lopen we ergens tegen aan in de praktijk?

Vragen over taakverdeling binnen management

Te veel werkdruk? Werking van het middenkader optimaal? Werkdruk CB hoog.

Meedenken met:

Is er genoeg invalpersoneel?

Meedenken met:

Gevolgde sollicitatieprocedures.

Meedenken met:

Werkgroep taakurenbeleid en drie uurs regeling.

Verder heeft de OR aan het einde van het jaar de voorbereidingen getroffen voor de aanstaande verkiezingen begin 2019. Saskia treedt af in februari 2019 en Sandra zal zich herkiesbaar stellen.

De Ondernemersraad bestaat uit:

Marjolijn Zijp-van Leijden werkzaam op Ziezo • Betty Groot werkzaam op de Stampertjes • Saskia Kroon-Kruijssen werkzaam op de Tierlantijn • Jose de Moel werkzaam op de Stampertjes • Sandra Billekens werkzaam op de PettevletVolgende pagina
Successen en gebeurtenissen 2018