Personeel & Organisatie

Aantal
personeelsleden/FTE


Het jaar 2018 begon met 129 personeelsleden (februari 2018), oftewel het aantal mensen. Deze medewerkers vertegenwoordigden toen 77,25 fte. Gedurende het jaar hebben we afscheid genomen van medewerkers en zijn er medewerkers geweest die elders een baan vonden. Uiteraard hebben we ook weer nieuwe medewerkers aangetrokken. Het jaar eindigde op 31 december 2018 met 142 personeelsleden die voor 88,04 fte stonden. Dit betekent dat de medewerkers gemiddeld meer uren werken, namelijk gemiddeld van 21,56 uur naar 22,32 uur.


Foto: Uitreiking VVE diploma's

Ziekteverzuim

In 2018 was het percentage ziekteverzuim 4,7 %. Ten opzichte van 2017 is dit een flinke daling, toen bedroeg het percentage ziekteverzuim 5,4%. Deze dalende trend lijkt zich in 2019 voort te zetten. Ter vergelijking, het ziekteverzuimcijfer volgens CBS in de branche ‘gezondheid- & welzijnszorg’, waar kinderopvang onder valt, was in 2018 5,7%

Stagiaires

In 2018 hebben er 14 stagiaires gewerkt bij Kinderopvang Langedijk. Deze 14 stagiaires komen vanuit verschillende opleidingen:

  • BOL leerlingen en één BBL leerling Pedagogisch Werk (niveau 3 en 4) vanuit het Horizon College Alkmaar en het ROC Den Helder/Schagen.
  • BOL leerlingen die de opleiding Sport & Bewegen volgden (ook vanuit het Horizon College).
  • 1 plaats beschikbaar gesteld voor een stagiair vanuit het NTI (thuisstudie Pedagogisch Werk).

Volgende pagina
Marketing & Communicatie