Resultaten 2018

Kosten 2018


Toelichting

  • De personeelskosten zijn met bijna 13,8% gestegen. Dit is logische groei, omdat we 14,2% meer werknemers in 2018 in dienst hebben.
  • De afschrijvingen zijn gestegen omdat er meer investeringen gedaan zijn voor de stints en opening nieuwe locaties.
  • Er zijn meer meer kinderen op de opvang, dus meer kosten voor de verzorging en verschillende activiteiten.
  • De kantoorkosten zijn gestegen door werkzaamheden aan de telefooncentrale en internetbekabeling. Ook consultancy voor de inrichting van Kidsvision en uitbreiding van de mogelijkheden in de Ouderapp van Konnect zorgen voor meer kosten.
  • De Verkoopkosten zijn gestegen door een toenemend aantal activiteiten t.b.v. Marketing & Communicatie. Ook zijn er meer klanten met betalingsproblemen, waardoor de kostenpost "oninbare vorderingen" toeneemt.
  • De Algemene kostenstijging komt o.a. door het opzetten van diverse projecten en kosten die gemaakt worden voor de Bestuurlijke Samenwerking.
  • Sinds het schooljaar 2018-2019 bieden wij helemaal geen Tussenschoolse opvang meer aan. Voor het schooljaar 2017-2018 waren ook al diverse scholen overgestapt op continuerooster.

Omzet 2018


Rendement 2018

Aantal kinderen per opvangsoort


Volgende pagina
Afsluiting