2018 in vogelvlucht

Het jaar 2018 is een bewogen jaar geweest. We nemen u graag mee per maand wat we gedaan hebben, wat er gebeurd is en welke successen we gevierd hebben.

JANUARI

SKL got Talent

3 januari: SKL got talent

Kinderen van de BSO's konden zingen, dansen, toneelstukjes opvoeren in theater De Binding. Het theater was afgeladen met ouders, opa's en oma's en buren die naar het talent van hun kind(eren) kwamen kijken.

Het Nationale Voorleesontbijt

24 januari: Nienke van den Berg, bekend van Zeppelin, komt voorlezen op 3 locaties in Langedijk. Het is een grote opkomst van ouders en kinderen van 0 - 6 jaar.

Start bedrijfskleding

Vanaf begin 2018 dragen medewerkers van Kinderopvang Langedijk bedrijfskleding tijdens de opvang. Op deze manier zijn ze goed herkenbaar voor kinderen en ouders en geeft het een mooie uitstraling van de opvang.

Keurmerk Meldcode ontvangen

Kinderopvang Langedijk heeft haar protocol voor het handelen volgens de Meldcode door de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling) laten toetsen en is goedgekeurd! Kinderopvang Langedijk beschikt over een protocol dat aan de (momenteel geldende) wettelijke eisen voldoet en heeft hiermee het Keurmerk Meldcode verdiend.

JULI

Duurzaamheidprojct op BSO

In de zomervakantie hadden de BSO’s het thema milieu. Er werden verschillende workshops gegeven hoe je duurzame materialen kan gebruiken bij activiteiten. Daarnaast hebben de BSO's ook gebruik mogen maken van het Afval-lab ‘Klas op Groen’. Dat is een laboratorium op wielen, waar kinderen proefjes doen en plastic upcyclen: geef afval een tweede leven! Dit project werd mogelijk door financiële steun van Lief Langedijk. Ook wethouder Nils Langedijk kwam kijken hoe je bio-plastic kan maken. Hij kreeg de 'Stoel van de toekomst' aangeboden, die nu op het Gemeentehuis in Langedijk staat.

Zomer Peuteropvang en BSO

VVE kinderen hebben de mogelijkheid om naar de Peuteropvang te komen in de zomer. Ze mogen dan 3 weken komen voor 3 dagdelen. Voor de BSO worden kinderen door de IB-ers van het basisonderwijs of het CJG doorverwezen en mogen dan 3 weken voor 2 dagen komen. Deze opvang helpt in extra ondersteuning in gezinnen en voor de doorgaande leerlijn.

Einde tijdperk van de TSO

Steeds meer basisscholen implementeren het continue rooster, waardoor tussenschoolse opvang (TSO) niet meer nodig is. In juli gaat ook de laatste school over op dit rooster, waar Kinderopvang Langedijk nog TSO regelde. Dit betekende het einde van het tijdperk van de TSO. We hebben afscheid genomen van de TSO juf die het 22 jaar gedaan heeft.

FEBRUARI

Idee: kinderdagopvang in natuur

Start van het project om een kinderdagverblijf in de natuur te starten. In februari wordt een enquête verpreid onder de ouders om dit idee te toetsen op haalbaarheid. Er wordt zeer positief op gereageerd.

AUGUSTUS

SKL doet mee met beddenrace

Een aantal medewerkers van Kinderopvang Langedijk hebben we weer mee gedaan aan de Langedijker Beddenrace. Kinderen van BSO Ziezo hebben een mooi bed gemaakt met het thema “red de bij” van Kinderen voor Kinderen. Veel ouders langs het parcours en ze zijn nog 3e geworden ook!

MAART

Hardloop clinic door Team Langedijk

Team Langedijk organiseert al jaren activiteiten om geld in te zamelen voor goede doelen. Kinderopvang Langedijk vindt met hen de samenwerking voor de kidsrun, onderdeel van de Langedijker Run. De kidsrun heeft als doel om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de Kanjerketting. Er is hard gewerkt om zoveel mogelijk BSO kinderen aan de start van de kidsrun te krijgen. Als voorbereiding is goed getraind op de BSO's, waaronder een echte hardloop clinic door Team Langedijk.

SEPTEMBER

Opening Peuterbibliotheek

Kinderopvang Langedijk heeft lezen hoog in het vaandel staan. Daarom heeft peuteracademie de Kleine Veert, gevestigd in basisschool de Wijde Veert, een heuse peuter bibliotheek geopend. In samenwerking met Bibliotheek Langedijk is een mooi aanbod boeken geselecteerd. Op deze manier wordt het lezen al in vroeg stadium gestimuleerd en de woordenschat, het taalbegrip en taalgebruik van de peuters bevorderd. Uiteraard zullen ook de peuters van kinderdagverblijf De Pettevlet, die naast de Kleine Veert zit, gebruik maken van de peuterbibliotheek.

APRIL

Opening natuur BSO: De Vrijbuiters

Buiten spelen is heerlijk, maar buiten spelen in de natuur is fantastisch. Na een paar weken proefdraaien is op 3 april jl. de Natuur BSO ‘De Vrijbuiters’ officieel geopend. Vanuit school gaan de kinderen de natuur in en onderweg wordt er gestopt bij het ‘Rovershol’, het Moeras, de Steiger, de Klimboom, de Burcht, de Verjaardagsboom, het Voetenbadje en nog veel meer speelplekken om te ontdekken. Bij de Fruittuin krijgen de kinderen eten en drinken en kunnen ze schuilen bij slecht weer.

Peuters doen mee met Koningsspelen

Al jaren worden de Koningsspelen op de basisschool georganiseerd. Als mooie voorbereiding op de basisschool hebben we bij de peuters ook de Koningsspelen gehouden. Op de peuteropvang en de 3+ groepen van de kinderdagverblijven zag je gezellig oranje kleding en vrolijke kroontjes. Naast een koningsontbijtje hebben de groepen buiten allerlei sportieve spelletjes gedaan.

Intentie verklaring onderzoek
bestuurlijke samenwerking

Na veel voorwerk wordt in april 2018 een intentieverklaring getekend tussen de bestuurders van de de onderwijsinstellingen De Blauwe Loper (Elfred Bakker), Atrium scholen (Gea Koops) en Kinderopvang Langedijk (Monique Mul). Met deze verklaring gaan de bestuurders een haalbaarheidsonderzoek starten voor een strategische samenwerking, met als doel om samen Integrale Kindcentra (IKC's) te vormen.

Start Ukkehut in Heerhugowaard

Na de zomervakantie is Peuterspeelzaal De Ukkehut in Heerhugowaard Noord door SKL overgenomen. De Ukkehut is gevestigd in de St. Josephschool waar SKL een goede afstemming met de kleuterklas als doel heeft.

Verhuizing Peuteropvang De Ottertjes

Na de zomervakantie is peuteropvang De Ottertjes op de locatie van de Duizend Eilanden school (heet nu Waterrijk) gestart. De Ottertjes heeft een mooie plek naast BSO Wiplala gekregen, ook onderdeel van Kinderopvang Langedijk. De Ottertjes zal nog meer de samenwerking gaan opzoeken met de kleuterklassen als een goede voorbereiding op de basisschool.

Start Sport en Spel BSO bij LSVV

Vanaf 3 september is de Sport en spel BSO in Zuid-Scharwoude gestart. SKL is hiervoor een samenwerking aangegaan met voetbalvereniging LSVV om sport- en spelactiviteiten aan te bieden aan BSO kinderen. Bij LSVV mag de BSO gebruiken maken van de kantine en een gedeelte van de velden. Dit is de 3e samenwerking met een voetbalverenigingen, naast die met BOL en Vrone.

OKTOBER

Jasper Nieuwenhuizen leest voor

Wethouder Jasper Nieuwenhuizen heeft tijdens de Kinderboekenweek een bezoek gebracht aan locatie Twiddel in St. Pancras en uit het leuke prentenboek ‘Kom erbij’ voorgelezen. Hij was geen onbekende van deze locatie, want zijn dochter heeft hier voorheen opvang gehad.

Langedijker Run

Na veel trainen op de BSO zijn de kinderen er klaar voor op 27 mei: de kidsrun op de Langedijker Run. Maar liefst 130 kinderen BSO kinderen staan aan de start en er is bijna € 1.000,- opgehaald voor het het goede doel: De Kanjerketting. Kinderopvang Langedijk juicht dit initiatief niet alleen toe vanwege het goede doel, maar vindt sport en bewegen ook heel belangrijk.

Naast het hardlopen konden kinderen ook meedoen met een kleurwedstrijd of zich laten schminken. Het was een mooi feest.

BSO uitje in Meivakantie

In de meivakantie zijn de BSO kinderen naar Sprookjeswonder-land (t/m 7 jaar) en het Zuiderzee museum geweest (8+). Verspreid over 3 dagen en 3 regio’s zijn volle bussen vertrokken en hebben de kinderen een heerlijke dag gehad.

Start IKC opleiding

Door een samenwerking tussen verschillende kinderopvangorganisaties is de opleiding pedagogisch medewerker voor het integraal kindcentrum (IKC) tot stand gekomen. In een IKC werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten op gelijkwaardige basis samen in één team, onder één leiding en wordt het onderscheid tussen deze twee werelden steeds kleiner.

De samenwerkende organisaties zijn: Stichting Kinderopvang Hoorn en SKIK Kinderopvang Koggenland, Kappio Kinderopvang, Stichting Kinderopvang Langedijk en Stichting Kinderopvang Regio Schagen en ROC Kop van Noord-Holland.

Voetbalclinic tijdens herfstvakantie

In de herfstvakatie is er een paar dagen door SKL een voetbalclinic gegeven bij LSVV en werd erg druk bezocht. De kinderen hebben leren dribbelen, kappen, passen, 1 tegen 1 en de voetbaltruc de “side step”. Ook werd er een voetbalquiz gedaan op alle dagen. Na afloop keeg iedere deelnemer een vaantje mee.

De Verteltas

Kinderopvang Langedijk is in oktober begonnen met de Verteltas. Hierin zit een schat aan leuke en uitdagende materialen die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Zo wordt op speelse wijze de woordenschat, taalbegrip en taalgebruik van de ouders en kinderen bevorderd. De inhoud van de tas wordt aangepast aan het thema op de groepen en aan het niveau van de kinderen. De Verteltas wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Gemeente Langedijk.

NOVEMBER

Aankondiging IKOC

Kinderopvang Langedijk, Stichting Atrium, Horizon Zorgcentrum en Gemeente Langedijk starten een haalbaarheidsonderzoek naar een Integraal Kind- en Ouderen Centrum (IKOC) in een gezamenlijk gebouw. Doel is te komen tot een integraal centrum voor 0-100 jarigen, waarin onderwijs, opvang en seniorenhuisvesting en -zorg nauw samenwerken. In dit centrum kunnen verschillende generaties met elkaar leren, leven en spelen. Deze unieke samenwerking zorgt ervoor dat Noord-Scharwoude en levendig dorp blijft met voorzieningen voor jong en oud. Een dorp waarin je graag woont en blijft wonen.

JUNI

Voorleesoptocht

Op 20 juni was er een flinke opkomst van peuters en kleuters die de Voorleesoptocht hebben bezocht. Er was keuze uit 3 startlocaties, en gezamenlijk liepen de kinderen, gekleed in pyjama, met hun ouders naar 3 voorleesplekken om te luisteren naar een fijn slaapverhaaltje. Bibliotheek Langedijk verzorgde de leuke prentenboeken, ondersteund met prachtige vertelplaten. De voorlezers waren ondernemers, directeuren van scholen en een wethouder. Het was een prachtig voorleesfeest.

Onderzoek bestuurlijke samenwerking

Voor het onderzoek naar de bestuurlijke samenwerking waren er verschillende werkgroepen samengesteld, met ieder een aandachtsgebied. Denk aan huisvesting, communicatie en identiteit. Deelnemers aan de werkgroepen zijn medewerkers van de verschillende organisaties. In juni was de kick-off van de werkgroepen, die ieder een heldere opdracht kregen.

Cursus Kindgebaren

Het kunnen communiceren met peuters door ondersteuning van gebaren is een fantastische ervaring. Door gebaren te koppelen aan woorden zijn de kinderen sneller in staat om te communiceren, zowel onderling als naar de pedagogisch medewerkers. Bij Peuteropvang De Kleine Baai werken ze al een aantal jaar met succes met Kindergebaren in de dagelijkse routines en activiteiten die rondom thema’s steeds centraal staan. De medewerkers van De Kleine Baai hebben andere collega’s enthousiast gemaakt en op 11 juni hebben 7 medewerkers met succes de cursus Kindergebaren afgerond.

IKC opleiding krijgt les op locatie

De opleiding die pedagogisch medewerkers voorbereidt op het werken in (integrale) kindcentra is in volle gang. Dit is een Gespecialiseerde opleiding Pedagogisch Werk Integraal, niveau 4 (PW-i). Op vrijdag 9 november hebben de leerlingen van deze klas een les op de locatie Tierlantijn gehad. Het was een zeer geslaagde en leervolle ochtend!

DECEMBER

Start SKL hardloopteam

Bewegen is goed voor de gezondheid. En samen met collega’s bewegen is ook nog eens een mooie teambuilding. Vandaar dat SKL een hardloopteam is gestart die uit 20 medewerkers bestaat. Samen trainen en meedoen met hardloopwedstrijden in de regio. Dat helpt ook weer voor de zichtbaarheid van SKL, gezien de opvallende rode shirts met logo.

Streetdance in kerstvakantie

In de kerstvakantie konden de kinderen van de BSO’s een workshop Streetdance volgen. Een mooie extra invulling van de vakantie BSO en de kinderen vonden het geweldig.

Scrool naar boven voor
nog meer successen gebeurtenissenVolgende pagina
Collega's aan het woord