2018: een bijzonder jaar

Aan het woord: Monique Mul, directeur/bestuurder


"Als ik terugkijk op 2018 dan zie ik een jaar met veel hoogtepunten. Er is ontzettend veel gebeurd, ontwikkeld, gebouwd, en we hebben zeker mooie dingen bereikt."

Ontwikkelingen in onze kinderopvang

Het aantal kinderen in de opvang is enorm gegroeid dus we hebben alle zeilen bij moeten zetten om de groepen goed in te delen en dat we de juiste kwaliteit bleven bieden die ouders, kinderen en medewerkers van ons gewend zijn. Alle inspanningen hiervoor hebben zijn vruchten afgeworpen en zijn we tevreden over de manier waarop we opvang hebben kunnen aanbieden. We zijn druk bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe producten en locaties. Zo hebben we een natuur BSO de Vrijbuiters geopend, voor kinderen van 7 jaar en ouder.

Na schooltijd gaan ze op verschillende plekken de natuur ontdekken en zijn ze heerlijk buiten. We hebben een peuteropvang in Heerhugowaard De Noord overgenomen, de Ukkehut en is De Ottertjes meeverhuisd naar Waterrijk. Verder hebben we de samenwerking gezocht met voetbalvereniging LSVV voor het aanbieden van een Sport en Spel BSO. Dit is de 3e voetbalvereniging in Langedijk waar we nu mee samenwerken voor de verrijking van BSO activiteiten.

Bouwen aan community

Als maatschappelijke organisatie willen we graag goed contact hebben met de ouders en meer bieden dan opvang alleen. Veel kinderen brengen immers een groot deel van hun tijd door op de opvang. Daarom organiseren we graag leuke activiteiten en evenementen. Zo hebben we voor het eerst meegedaan aan de kidsrun van de Langedijker Run. Maar liefst 130 BSO kinderen hebben meegelopen in een rood SKL shirt, wat een spectaculair gezicht was. Doel was om geld in te zamelen voor de Kanjerketting en de kinderen gaan hierdoor meer bewegen, wat wij toejuichen. Verder hebben we Nienke van den Berg, bekend van Zappelin, op bezoek gehad; ze kwam op 3 locaties voorlezen in het kader van het Nationale Voorleesontbijt. En dat we voorlezen hoog in het vaandel hebben staan, blijkt uit de Voorleesoptocht die we in juni hebben gehouden in samenwerking met Bibliotheek Langedijk.

En in september hebben we een heuse Peuterbibliotheek geopend op de Peuteracademie De Kleine Veert, een mooie aanvulling voor de taalontwikkeling van de peuters.

Andere leuke activiteiten vindt u door op deze knop te klikken.

Bestuurlijke samenwerking met het onderwijs

In 2018 is een start gemaakt met de bestuurlijke samenwerking met de onderwijsstichtingen De Blauwe Loper en Atrium. We hebben eerst een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en hoe de samenwerking het beste vorm gegeven kan worden. Dit is een intensief traject met veel overleggen, uitzoekwerk en goede discussies. Het doel is om samen Integrale Kindcentra (IKC) te ontwikkelen en daarmee een mooie synergie te creƫren en toegevoegde waarde te bieden op gebied van onderwijs en opvang.

Kortom....

Kortom, 2018 is weer een jaar geweest waarin we ons niet verveeld hebben. Ik ben trots op onze medewerkers die ondanks alle bewegingen een positieve instelling houden en betrokken zijn bij het bieden van kwalitatief goede opvang. Het jaar is financieel positief afgesloten, waardoor we weer investeringen kunnen doen voor verbeteringen en ontwikkelingen in de opvang tegen een scherpe prijs en het compensabele tarief. Dat is en blijft ons uitgangspunt.


Veel leesplezier in dit jaaroverzicht.

Volgende pagina
Wat doet de Raad van Toezicht?