Coronacrisis

15 maart 2020… Corona leek eerst nog ver weg, in Azië. En opeens rolde het onze kant op en moesten de handen uit de mouwen. Er was zoveel onbekend, wanneer eindigt het, wat komt er op ons af? Het gaf een heel surrealistisch gevoel: alles gaat dicht! Maar meteen werd er goed geschakeld en ontwikkelde zich de kracht dat we als 1 Allente hebben gehandeld om opvang en onderwijs te combineren.

Vanuit verschillende geledingen van Allente stonden collega’s op om te ondersteunen en werd het Corona Crisisteam gevormd. In de eerste periode voelde het alsof het team in het diepe sprong en gaandeweg alles uit moest vinden. Continue werd van alles afgewogen. De collega's van het Crisisteam kwamen ook niet meer aan eigen werk toe. In het begin moesten ze zelf allemaal draaiboeken, protocollen en scenarios’s schrijven.

Het Crisisteam denkt continue vanuit een helicopterview, faciliteert, en zoekt uit achter de schermen, zodat het op locaties goed kan lopen. Met het team worden heldere richtlijnen, beleid en kaders neergezet. Ze zijn het schild van alle maatregelen in wet en regelgeving en zetten dat in een kader zodat het uitvoerbaar is voor anderen. Het crisisteam heeft de lijntjes richting gemeente, GGD, brancheorganisaties, Veiligheidsregio en andere organisaties in de regio. Het Crisisteam heeft knopen doorgehakt zodat iedereen het op dezelfde manier doet binnen Allente. De richtlijnen uitzetten en de regie in handen nemen; dat was in alle hectiek en paniek van iedereen fijn om je aan vast te houden. De locaties hebben ruimte om te kijken hoe ze alles implementeren, iedere locatie is immers anders. Het harde werk werd op de locaties gedaan met onderwijs op afstand en het bieden van noodopvang. De leden van het crisisteam hebben keihard gewerkt tijdens de lockdown. Door het continue schakelen, stonden de leden continue ‘aan’. Deze periode heeft ook wel weer nieuwe kennis en ervaring gebracht en is er een andere cultuur ontstaan. Daar waar eerst op zichzelf staand werd gehandeld, wordt er nu als 1 geheel gehandeld. Er is een bijzondere manier van samenwerking ontstaan en dat is geaccepteerd. Door de coronatijd is dat in een stroomversnelling gekomen. Door Allente is alles in eigen huis, en dat geeft een bevoorrechte positie. Elkaar helpen. Ook met het opzetten van de noodopvang, daar ontstond een strakke samenwerking. Het Crisisteam neemt wel de regie, maar iedereen binnen Allente heeft het maar wel even gedaan.