Gastouderbureau

Opvang via een gastouder heeft zo zijn voordelen. Het is kleinschalig, de opvangtijden zijn flexibel en uw kind verblijft, vaak samen met een paar andere kinderen, in een gezinssituatie. Gastouderopvang is kinderopvang op maat, afgestemd op de behoeften van ouder en kind.

Fusie De fusie naar Allente heeft voor het gastouderbureau nagenoeg geen gevolgen gehad. Het enige dat gast- en vraagouders hebben gemerkt, is dat het gastouderbureau nu Gastouderbureau Allente is geworden en dat er op de documenten een ander logo staat. De gehele werkwijze van het gastouderbureau is hetzelfde gebleven..

Corona Toen kwam het coronavirus. Net als voor de reguliere dagopvang was het ook voor het gastouderbureau een nogal roerig ‘coronajaar’. Alle coronaperikelen hadden ook op de gastouderopvang zijn weerslag. Gelukkig bleven vrijwel alle vraagouders de gastouders trouw en hebben zij ook netjes de facturen doorbetaald. Hierdoor konden de gastouders blijven bestaan en waren zij enorm blij dat ze na de eerste lockdown periode hun deuren voor de door hen zo gemiste kinderen weer konden openen. Veel gastouders hebben gedurende de lockdown noodopvang geboden. In de gastouderopvang worden veel kinderen opgevangen van ouders die in cruciale beroepen werken. Hoewel de gastouders die noodopvang hebben geboden dit met vol overgave deden, is het wel zo dat de noodopvang voor gastouders een extra belasting was. Partners die thuis werken, eigen kinderen die thuisonderwijs moesten krijgen, gastkinderen die thuisonderwijs moesten krijgen en jonge kinderen die de normale zorg en aandacht nodig hadden. Wat ben ik trots op al deze gastouders! Na de lockdown kwam de afrekening voor het stukje bovencompensabele gedeelte. Ik heb voor iedere ouder de berekening zoals die vanuit de overheid ter beschikking is gesteld op de uren los gelaten en een aantal gastouders en het gastouderbureau hebben de bedragen aan de ouders terug betaald.

Koppelingen Zoals ieder jaar is ook In 2020 het aantal koppelingen weer gedaald. Dit heeft voor een klein gedeelte met het coronavirus te maken. Een aantal ouders is werkloos geworden of heeft een eigen onderneming in bijvoorbeeld de horecasector waardoor zij de opvang niet meer konden betalen. Maar een grote oorzaak van het dalen van koppelingen is het feit dat er nagenoeg geen nieuwe gastouders meer bijkomen. Dit betekent dat de bestaande gastouders over het algemeen helemaal vol zitten, waardoor zij geen plek meer hebben om nieuwe kinderen op te vangen.


Tot slot Blijft het gastouderbureau werken zoals het altijd werkt, dus met de persoonlijke service, met de dienstverlening hoog in het vaandel en de fijne contacten met de gast- en vraagouders!

Marketing & Communicatie