Ondernemingsraad

Wat is de ondernemingsraad? De ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen Allente. De OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Ondernemingraadleden 2020 Marjolijn Zijp-van Leijden Natuuropvang Betty Groot Stampertjes Ilse Kraakman ’t Peuterpalet en Ziezo Karen Wittebrood Natuuropvang BSO Jooske Vonk Pettevlet


Onderwerpen 2020:

Coronacrisis. 2020 werd helaas gedomineerd door het coronavirus. Hoe zijn de periodes van de lockdown gegaan? Wat is goed gegaan? Wat had beter gekund? Overleg over hoe omgaan met opgenomen vakantie en intrekken van vakantie, verloopt alles goed op de noodopvang, reiskosten, hoe omgaan met contracten/proefperiode medewerkers. Personele bezetting Hoe gaat het hiermee? Redden we het nog met elkaar. Hoe kunnen we omgaan met eventuele tekorten. Kwaliteit invalkrachten Hoe kunnen we kwaliteit van nieuwe invalkrachten verhogen? We gaan in overleg met P&O hoe we dit kunnen verbeteren. Jus uren Mogen niet mee naar volgend jaar, iedereen start op 1 januari op 0. Dus uitbetalen einde jaar. We houden in de gaten of deze afspraken worden nageleefd.

Wettelijk verlof Overleg over afspraken wettelijk verlof. Wettelijke verlof mag meegenomen worden tot half jaar na kalenderjaar. Maar dringend advies blijft: neem ze zelfde kalenderjaar nog op.

Achterwachtregeling Wat zijn de afspraken binnen Allente opvang en hoe gaan we hiermee om in de praktijk? Regeling blijkt weggezakt en niet iedereen voert het op dezelfde manier uit. Wat is wenselijk en het blijkt goed om het weer onder de aandacht te brengen. Beleid blijkt ook verouderd. OR gaat in overleg met Loes dit beleid vernieuwen en weer onder de aandacht brengen.

MTO In samenwerking met Loes wordt dit onderwerp opgepakt. We zullen meerdere keren per jaar een korte enquête houden onder het personeel. Voedingsbeleid Werkt het voor ons? Zijn er dingen die verbeterd moeten worden? IKC vormingen - Bestuurlijke samenwerking Overleg wat speelt er? Waar willen we naar toe? En hoe? Dit jaar is dit onderwerp voor de OR op een laag pitje komen te staan vanwege de coronacrisis. Eind van het jaar is er een online meeting geweest om een eerste kennismaking te organiseren. Hierbij was van de volgende partijen een lid/afgevaardigde aanwezig: de Raad van Toezicht, GMR, OR, COR.

Werkgroep duurzaamheid Ergocoach. Betty zit in de werkgroep namens de OR. Inkoopbeleid Vraag gesteld of inkoopbeleid beter kan. Dit zou mooi zijn, maar project staat niet bovenaan de lijst momenteel. Werkdruk Werkdruk regiomanangers aan de kaak gesteld. We zijn van 3 naar 2 regiomanagers gegaan. Is dit haalbaar voor de regiomanager? WAB Presentatie gekregen over de WAB: Wet arbeidsmarkt in balans in de kinderopvang. Sollicitatiebeleid/aannamebeleid. Ondernemingsraad Zichtbaarheid OR vergroten. Hoe? Wat is wenselijk? Notulen voortaan op de server, maar ook in ieders persoonlijke mail.

Personeel & Organisatie