Personeel & Organisatie

Wat een jaar: 2020 het begon zo goed, verhuizing naar een nieuwe locatie, samenwerking onder een nieuwe naam. En toen kwam Corona. Die zorgde voor veel onzekerheid, sluitingen van locaties, personele wisselingen en thuiswerken. Het jaar 2020 begon met 173 personeelsleden. Gedurende het jaar hebben we afscheid genomen van medewerkers en zijn er medewerkers geweest die elders een baan vonden. Uiteraard hebben we ook weer nieuwe medewerkers aangenomen. IIn 2020 waren er 7 jubilarissen die 12,5 jaar dienst waren en zelfs 2 met een 25 jarige jubileum. Het ziekte verzuim was gelijk als die in 2020, nl. 3,5%. Dit is exclusief afwezigheid door quarantaine of wachten op corona-testuitslagen. 01-01-2020 173 personeelsleden 102,9 FTE 31-12-2020 179 personeelsleden 107,8 FTE


Jubilarissen In 2020 hadden we 2 jubilarissen met 25 jarige dienstverband en maar liefst 7 collega’s die 12,5 jaar in dienst waren.

Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage in 2020 was 3,5%.

Stagiaires In 2020 hebben er 30 stagiaires gewerkt bij Allente. Deze 30 stagiaires komen vanuit verschillende opleidingen:

  • 12 BOL leerlingen en PWI leerlingen Pedagogisch Werk (niveau 3 en 4) vanuit het Horizon College Alkmaar en het ROC Den Helder/Schagen
  • 6 BBL leerlingen Pedagogisch medewerken
  • 2 stagiaires HBO pedagogiek
  • 1 stagiaire HBO sport management en bewegen
  • 4 stagiaires MBO sport en bewegen

Ouderraden