Planning & Plaatsing

Terugblik 2020

  • Verhuizing naar het nieuwe pand
  • Noodopvang i.v.m. COVID-19
  • Veel nieuwe aanmeldingen Peuteropvang
  • Aardig wat opzeggingen voor Voorschoolse en Naschoolse opvang (BSO)
  • Nieuwe groepen/vestigingen: De Helix nieuwe groepen per 01-11-2020 kinderdagverblijf, Peuteropvang en tweede BSO groep
  • BeĆ«indiging opvang: Peuteropvang de Kubus (Montessori HHW) Per 03-07-2020 TSO Montessori HHW Per 31-03-2020

1496 Getekende contracten

1692 Ondertekenenverzoeken verstuurd 856 Nieuwe contracten 836 Wijzigings contracten

168 Geannuleerde contracten 5 Geweigerde contracten 1 Mislukte contract 22 Verlopen contracten

Vooruitblik 2021

  • Noodopvang i.v.m. COVID-19 en thuiswerken
  • Opzeggingen voor VSO en BSO
  • Nieuwe groepen/vestigingen: Tierlantijn De Kameleon Per 01-01-2021 Peutergroep 2 t/ 4 jaar Start peuteropvang De Carrousel HHW Per 01-01-2021 VVE locatie
  • BeĆ«indiging opvang: Peuteropvang de Peuterboei Per 09-07-2021 BSO De Boei (Pietertje Pluim) Per 09-07-2021

1929 kinderen

Teldatum 04-03-2021

Coronacrisis