Voorwoord

Vanaf 1 januari ging Kinderopvang Langedijk samen met De Blauwe Loper en Atrium scholen verder onder de naam Allente. We hadden lang toegewerkt naar een fusie tussen opvang en onderwijs en hadden mooie plannen om in 2020 samen te werken binnen integrale kindcentra. Tot corona in maart roet in het eten gooide. Scholen en opvang gingen dicht, er was alleen nog ruimte voor noodopvang en thuiswerken werd de norm. De maatregelen hebben de beoogde ontwikkelingen bij Allente vertraagd, maar deze periode heeft ook onverwacht een stroomversnelling gegeven aan de samenwerking tussen opvang en onderwijs. Alle collega’s hadden 1 doel voor ogen, om zo snel en goed mogelijk (nood)opvang en (thuis)onderwijs te bieden voor alle kinderen. Als College van Bestuur zijn we enorm trots op onze medewerkers, ouders en de kinderen, die een enorme veerkracht hebben laten zien tijdens en na de onderbrekingen. Ook de grote creativiteit waarmee de medewerkers zich op het verzorgen van de (nood)opvang en het onderwijs hebben gestort, mag niet onvermeld blijven. Laten we de ervaringen, die we ons gedurende deze periodes eigen hebben gemaakt, borgen in het onderwijs en de opvang voor de toekomst. Wij willen iedereen bedanken voor de bijdrage die zij hebben geleverd om de ontwikkelingskansen voor en de talenten van de kinderen binnen Allente te vergroten! Namens het College van Bestuur Elfred Bakker Monique Mul

Raad van Toezicht