De ouderraden van SKL

Lokale ouderraad Noord

Lor-noord heeft in 2019 vier keer vergaderd, wederom een groot deel van elke vergadering samen met Marieke IJdema (regiomanager), op locatie Pettevlet. Waar hebben we het zoal over gehad? De vorming en daadwerkelijke realisatie van IKC’s in Langedijk, waarbij kinderen van 0 -13 jaar samen komen. In Noord-Scharwoude is IKC Waterrijk te vinden. Er zijn zelfs plannen om hier een IOKC van te maken, waarbij er ook ‘ouderen’ bij betrokken worden; een schitterend initiatief als dit gaat lukken. Bij de start van het nieuwe schooljaar is IKC Oudkarspel er bij gekomen en zo zijn er meer IKC’s in ontwikkeling in het dorp.

Lokale ouderraad Midden

LOR-Midden vertegenwoordigt de locaties Tierlantijn, Krullevaar, Jubeltrein en Waaidorp.

Er is in totaal 3 keer vergaderd in 2019. Belangrijke punten zijn ouderbetrokkenheid, aanmeldingen voor de LOR en de vorming van Allente in al haar facetten.

Leden in 2019: Carina Hoedjes-Stoop, Linda de Boer, Nienke Bouthoorn, Suzette Hopman, Bianca Eggerding-Paape (notulist).

Lokale ouderraad Zuid

De Lokale Ouderraad Zuid van Allente Opvang heeft in 2019 3x vergaderd en er is 1 ouderavond georganiseerd. De eerste vergadering is gehouden op 18 maart 2019. Er is toen onder andere gesproken over de handhavingen op Stampertjes en het beleid van de GGD en de gesprekken die er zijn geweest met de gemeente. Daarnaast is het vaccinatiebeleid besproken en het wel of niet weigeren van kinderen. Het IKC krijgt vorm en de intentie is getekend door beide besturen. Ten slotte is ook het ruilbeleid ter sprake gekomen, waar lor-zuid nog steeds niet helemaal tevreden over was.

Ouderraad De Helix

Ouderraad De Helix is eind 2019 gestart. Het is een kleine ouderraad met 3 actieve moeders die graag betrokken blijven met alles wat er gebeurd op de Helix. Activiteiten zoals Allente got talent en de techniek workshop zorgen ervoor dat wij erg enthousiast zijn over Allente en we dragen hier graag ons steentje aan bij. Voor 2019 een kort stukje maar in 2020 gaan we zeker werken aan onze zichtbaarheid.

Ouderraad Gastouderbureau

Binnen de LOR GOB zijn er in 2019 een aantal wijzigingen geweest. Twee lang zittende leden zijn gestopt vanwege diverse redenen. Er zijn drie nieuwe leden bij gekomen, waarvan er inmiddels weer 1 iemand is gestopt. Aan het einde van 2019 telde de LOR GOB 2 leden; een voorzitter en een notulist. Het werven van nieuwe leden is moeizaam.


Volgende pagina Resultaten 2019