Gastouderbureau

Aan het woord: Nora Wellen, coördinator Gastouderbureau

2019 was een goed jaar voor het gastouderbureau. De koppelingen waren iets minder dan in 2018, maar wel stabiel. De opzeggingen betroffen voornamelijk andere redenen dan het overstappen naar de goedkopere gastouderbureaus. Ondanks dat er wel een aantal opzeggingen waren, hebben we ook weer nieuwe aanmeldingen ontvangen.

Waar wel een uitdaging lag in 2019 (en ook daarna), is het feit dat er in 2018 en 2019 een aantal gastouders zijn gestopt en er bijna geen nieuwe gastouders meer bijkomen. Hierdoor kunnen we veel nieuwe aanmeldingen niet plaatsen bij de huidige gastouders, omdat zij over het algemeen geen plek meer hebben. Het vak gastouder lijkt voor veel mensen niet aantrekkelijk te zijn.

Waar in het verleden vrouwen het nog fijn vonden om thuis te zijn voor hun kinderen en dit te combineren met gastouderopvang, willen zij nu liever buitenshuis werken. In 2019 hebben we diverse acties ondernomen om gastouders aan trekken, zoals onder andere adverteren op Social Media en in de krant. Helaas heeft dit niet tot meer gastouders geleid. In 2020 gaan we verder met het werven van gastouders.

In het voorjaar hebben we een cursus baby- en kindergebaren georganiseerd voor gast- en vraagouders. Dit was een groot succes, de deelnemers waren zeer enthousiast over deze avonden en zijn hier thuis mee gaan werken. Ook zijn we in 2019 een pilot gestart met 3 intervisie avonden voor gastouders. De opkomst van gastouders was tijdens deze avonden niet groot, maar juist met een kleine groep zijn deze avonden heel waardevol geweest. De sfeer

was goed, iedereen mocht en kon zeggen en vragen wat zij wilde. Er was respect voor elkaar, er werden tips en adviezen gegeven en er werd ook echt geluisterd naar elkaar. Deze avonden gaan zeker doorgang vinden!

Verder zijn wij druk geweest om alle papieren dossiers te digitaliseren, dus we werken ‘papierarm’. De Risico inventarisatie is helemaal vernieuwd, we hebben deze aangepast op de huidige praktijk en het is goed bevonden door de GGD.


Tenslotte bestaat de Ouderraad weer uit 3 frisse, nieuwe ouders die er met elkaar weer veel zin in hebben.

We zien de toekomst positief!

Volgende pagina De Regiomanagers