Personeel & Organisatie

Aantal personeelsleden/FTE

Het jaar 2019 begon met 142 personeelsleden, wat stond voor 88,04 fte. Gedurende het jaar hebben we afscheid genomen van medewerkers en zijn er medewerkers geweest die elders een baan vonden. Uiteraard hebben we ook weer nieuwe medewerkers aangetrokken. Het jaar eindigde op 31 december 2019 met 173 personeelsleden, wat stond voor 102,89 fte. De gemiddelde contractomvang is in 2019 iets gedaald naar 21,6 uur.

Jubilarissen 2019

In 2019 waren er 6 jubilarissen die 12,5 jaar in dienst waren en 1 maar liefst 25 jaar.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in 2019 was 3,5%. In totaal waren er 9 medewerkers met zwangerschapsverlof.

Stagiaires

In 2019 hebben er 30 stagiaires gewerkt bij Kinderopvang Langedijk. Deze 30 stagiaires komen vanuit verschillende opleidingen:

  • BOL leerlingen en BBL leerlingen Pedagogisch Werk (niveau 3 en 4) vanuit het Horizon College Alkmaar en het ROC Den Helder/Schagen.
  • 2 stagaires pedagogiek
  • 2 plaatsen voor stagiair vanuit het NTI (thuisstudie Pedagogisch Werk).
  • 10 stagiaires voor een een snuffel of MAS stage.

Volgende pagina

De ouderraden van SKL