Studiereis Pistoia

In mei 2019 gingen Sylvia, Esther en Marlous op studiereis naar Pistoia in Italië. Ze hadden deze geweldige prijs gekregen vanwege verschillende projecten die zij hebben opgezet. Wij vinden het alledrie erg leuk om zich extra In te zetten voor de organisatie, dit geeft veel voldoening in het werk. Marlous en Esther zaten bijvoorbeeld in een werkgroep om de gedachtengang van Reggio Emilia meer zichtbaar te maken op alle peutergroepen binnen de organisatie. Marlous heeft ook de Peuterbieb opgezet en Esther is degene die de kidsrun heeft bedacht en later is hier een hardloopteam met collega’s aan toegevoegd. Sylvia heeft als regiomanager haar handen vol aan extra projecten, haar verhaal is te lezen op de pagina over regiomanagers.

Aan het woord.... Marlous en Esther

Een studiereis helemaal naar Pistoia… waarom daar naar toe? In deze stad is de pedagogische benadering Reggio Emilia ontwikkeld. In het beleid van Kinderopvang Langedijk staat dat wij werken met deze methode, maar dit zag je niet specifiek terug op de groepen. Met deze werkreis konden wij echt ervaring opdoen met deze werkwijze en dit vervolgens terugkoppelen naar onze collega’s.

Kan je kort beschrijven wat je daar allemaal hebt gedaan? Vooraf kregen wij het programma en al snel werd duidelijk dat het ook écht een werkreis was; de dagen waren van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat gevuld. Wij waren op pad met een divers gezelschap vanuit heel Nederland, iedereen met een passie voor het werken met kinderen. De gesprekken tijdens de heerlijke (en lange) Italiaanse etentjes, waren zeer inspirerend en waardevol. Met de hele groep hebben wij een kinderdagverblijf (0-3 jaar) bezocht, een voorschool (3-6 jaar) en een thematisch activiteitencentrum voor groepen van de voorschool en de basisschool.

In elk centrum kregen wij ruimschoots de tijd om de werkwijze aan den lijve te ondervinden en om vragen te stellen aan de medewerkers. Na of tussendoor de geweldige bezoeken aan de kindcentra, kregen wij ook nog wat mee van de prachtige omgeving. We kregen een rondwandeling in het middeleeuwse stadje Pistoia. En als afsluiter van de werkreis werden wij beloond met een bezoek aan de stad Florence!

Wat hebben jullie daar geleerd en heb je daarvan nog dingen toegepast in je huidige werk? Wij hebben ontzettend veel geleerd in de 4 dagen dat wij daar waren. Er kwam veel op ons af in een korte tijd, we hadden ogen en oren te kort. Maar uiteindelijk is het ons gelukt om met een praktisch toepasbaar plan terug te komen.

Tijdens de personeelsavond hebben wij, samen met Sylvia Mol, een presentatie gegeven over onze reis naar Pistoia. En na afloop was er een rondleiding op onze groep: Peuteracademie de Kleine Veert. Zo konden collega’s zelf ervaren en zien, welke inspiratie wij in Pistoia hadden opgedaan. Klik op deze knop voor een impressie.

Voorbeelden zijn:

  • Aantrekkelijke ruimtes: tentoonstellen van spullen, net als in een museum.
  • Het documenteren van thema’s (foto’s zichtbaar op de groep)
  • Het gebruik van natuurlijk materiaal, Gevonden voorwerpen recyclen.
  • Werken met een Lichttafel en een overheadprojector(schaduwen)
  • Open kasten met doorzichtige bakken.
  • Communiceren via het kind, ‘zoals persoonlijke’ nieuwsbrieven en uitnodigingen, niet alles digitaal.

Wat is je het meest bijgebleven van de reis? Wat ons het meest is bijgebleven is dat ze in Pistoia echt werken vanuit het kind en vanuit de talenten van de medewerkers. De pedagogisch medewerkers worden gestimuleerd om hun eigen talenten te benutten. En dat wordt ook gefaciliteerd. En als je doet wat je echt leuk vindt, draag je dit ook over aan de kinderen op je groep maar ook aan de collega’s om je heen. Wat zou je tegen je collega’s van de opvang willen zeggen om wellicht ook een keer een studiereis aangeboden te krijgen? “Het grootste cadeau dat wij hebben gekregen, is dat wij heel graag ons enthousiasme willen doorgeven!”

De reis heeft ons echt geïnspireerd! En daardoor zijn nu ook veel collega’s geïnspireerd. Wij zien echt al veel mooie initiatieven terug op verschillende groepen. Het is geweldig om te zien dat meerdere collega’s, ieder op hun eigen tempo, steeds meer over Reggio zijn gaan nadenken en ook daadwerkelijk aanpassingen doorvoeren op hun groep en/of aan hun werkwijze. Ons advies voor alle collega’s: Volg je hart, doe iets wat je leuk vindt. Dat maakt je werk zoveel leuker. Het wordt echt gewaardeerd bij Allente en zelfs beloond, zoals de prachtige reis die wij hebben mogen maken. Het is een ervaring voor het leven!

Volgende pagina Gitaarlessen