Voorwoord

Monique Mul Bestuurder Kinderopvang Langedijk

Er komen verschillende gevoelens naar boven als ik terugdenk aan 2019 nu we alweer in een nieuwe werkelijkheid van Allente staan. Het gevoel trots heeft de overhand daarin; trots op wat we binnen de opvang gerealiseerd hebben, de doelen die we gehaald hebben en trots op de betrokkenheid en de veerkracht van onze medewerkers. Maar ook trots, omdat de fusie met onderwijs eindelijk gelukt is. Een stip op de horizon waar we jarenlang keihard voor gewerkt hebben.

Voorbereidingen samenwerking met onderwijs

Na jaren van voorbereiding zijn we gestart met een groep medewerkers van de opvang en onderwijs om de samenwerking tussen de beiden dimensies voor elkaar te krijgen. Na bijeenkomsten en uitwerkingen van werkgroepen en vele documenten verder werd medio 2019 het officiële startsein gegeven: we zijn er klaar voor. De meeste voorziene drempels zijn in kaart gebracht en we kunnen concreet aan de slag. Samen met de bestuurders van het onderwijs, Elfred Bakker (De Blauwe Loper) en Hans Vermeulen (a.i. bestuurder Atrium), hebben we hard gewerkt om de officiële stukken samen te stellen. Denk aan het maken van een visiedocument, een Fusie Effect Rapportage, de statuten, het uitvoeren van een Due Diligence onderzoek en stukken voorbereiden ter goedkeuring van verschillende gremia, van de minister tot de Medezeggenschapsraden van de scholen, de ouderraden van de opvang en de Ondernemingsraad van de opvang.

We willen het goed doen en alles wordt tot in de puntjes uitgewerkt. Dat heeft een hoop tijd gekost, maar daarmee kregen we wel positieve berichten en goedkeuringen. We hebben regelmatig nieuwsbrieven naar medewerkers gestuurd om ze op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en hebben we interviews gehouden om voorbeelden te geven van Kindcentra in ontwikkeling. De opluchting maar vooral trots was groot toen we in december de handtekening zetten voor de officiële samenwerking. Vanaf 1 januari zullen de 3 stichtingen verder gaan onder de naam Allente.

Tijdens de verbouwing gaan de zaken gewoon door

De voorbereidingen voor Allente hebben de nodige tijd gekost, maar tegelijkertijd ging de opvang bij Kinderopvang Langedijk gewoon door. Het aantal aanmeldingen is enorm gegroeid in 2019, waardoor we steeds op zoek moesten naar passende oplossingen om aan de vraag te voldoen. Herinrichting en verbouwing van de groepen en nieuwe locaties openen.

Ter voorbereiding van de samenwerking met het onderwijs om Integrale Kindcentra te ontwikkelen, hebben we in april de kinderopvang in de Helix in Heerhugowaard overgenomen. Een goede samenwerking en afstemming met de school is dan essentieel en zeker ook de gemoedsrust van ouders bewaren, die moeten wennen aan een nieuwe organisatie. Dit was een bijzonder en leerzaam proces.

De afdeling P&O had het druk in 2019 met het aannemen van zeker 40 nieuwe collega’s om de ontwikkelingen het hoofd te bieden. Naast mensen op de groep is er een extra regiomanager aangenomen en ook het Middenkader heeft uitbreiding gekregen.

Tussen de bedrijven door hebben we ook nog mooie evenementen georganiseerd voor onze kinderen en hun ouders. Denk aan de

Langedijker Run met meer dan 200 BSO kinderen en hun toejuichende ouders langs de route of de Voorleesoptocht met de kleintjes en hun ouders of opa en oma in optocht naar verschillende voorleeslocaties. Deze activiteiten zijn echt de kers op de taart. Het is mooi om even stil te staan bij onze community en met kinderen en ouders te genieten.

Slag naar professionalisering

Het wordt de opvang niet makkelijk gemaakt met de toenemende wet- en regelgeving en de aangescherpte AVG-richtlijnen. Het is fijn om de juiste kennis en ervaring in huis te hebben om dit in goede lijnen te brengen en te borgen. Met dank aan de medewerker Kwaliteit en het Middenkader is er een enorme slag gemaakt in het kennisniveau, de opleidingen en coaching van en bij medewerkers. Met sommige opleidingen zijn we zelfs zeer voortvarend en ruim op tijd om aan de wet te voldoen. En ondanks de verhoogde kosten voor de aangescherpte regels voor het leidster/kind ratio op het kinderdagverblijf hebben we het jaar financieel met een mooi resultaat weten af te sluiten.

Wederom een gevoel van trots dat dit zo goed voor elkaar is en op de betrokkenheid van de medewerkers om dit goed voor elkaar te krijgen.

Vooruitkijken

Kortom, het jaar 2019 is een bedrijvig jaar geweest. Maar ik kijk er met een goed gevoel op terug. Het is best nostalgisch om na bijna 30 jaar afscheid te moeten nemen van de naam Kinderopvang Langedijk. We gaan nu vooruitkijken en mooie ontwikkelingen doormaken en Integrale Kindcentra realiseren met het onderwijs. Een periode waar we allemaal veel zin in hebben. Maar ook al kijken we dan vooruit… het is ook goed om af en toe even in de achteruitkijkspiegel te kijken, om te realiseren waar je vandaan komt. Want bijna 30 jaar Kinderopvang Langedijk… dat is een mooi erfgoed. Veel leesplezier in het jaaroverzicht 2019. Monique Mul Bestuurder Kinderopvang Langedijk

Volgende pagina
Wat doet de Raad van Toezicht?