Voorwoord

School

We leren ze wel rekenen maar op wat op wie?

Met deze ene zin uit het gedicht van Jasper Frauenfelder wordt hét dilemma van 2020 voor veel medewerkers in de opvang en het onderwijs samengevat. Op welke manieren houden we ondanks alle beperkingen ten gevolge van COVID-19 de focus op de didactische processen van het leren lezen en rekenen? Maar ook hoe houden we op afstand zicht op de pedagogische situatie van onze leerlingen, vooral die van de kwetsbare doelgroepen? Niemand had in 2020 kunnen vermoeden het maatschappelijk leven ontwricht zou worden. Alle gemaakte planningen en beleidsmatige voornemens liggen in de kast en alle inspanningen van de Allente medewerkers zijn er volledig op gericht om de voortgang van de opvang en het onderwijs te waarborgen. Als College van Bestuur zijn we enorm trots op onze medewerkers en de kinderen, die een enorme veerkracht hebben laten zien tijdens en na de lockdown. Ook de grote creativiteit waarmee de medewerkers zich op het verzorgen van de (nood)opvang en het onderwijs hebben gestort, mag zeker genoemd worden. Laten we de ervaringen van deze periodes borgen in ons onderwijs voor de toekomst. Met het jaarverslag over het kalenderjaar 2020 legt het College van Bestuur van Stichting Allente onderwijs voor de eerste maal inhoudelijke en financiële verantwoording af over deze nieuwe organisatorische eenheid binnen de Holdingstichting. Door de samenvoeging per 1 januari 2020 tot de Holdingstichting Allente ontstond de noodzaak om gezamenlijk strategisch beleid te formuleren passend bij de ambities van onze nieuwe bestuurlijke organisatie. Gedurende 2021 wordt het strategisch beleid voltooid. Het eerste kalenderjaar van Stichting Allente onderwijs is een bewogen en arbeidsintensief jaar geweest door de gevraagde flexibiliteit en veerkracht van iedereen bij het bestrijden van de crisis COVID 19, het integreren van de administratieve processen, het vormgeven aan de indeling van de afdelingen binnen het Centraal Bureau, het met elkaar een aanzet maken tot het ontwikkelen van een gezamenlijke Allente cultuur, het bewaken en borgen van de kwaliteit van de opvang en het onderwijs en het tijdig uitvoeren van de werkzaamheden binnen de reguliere planning en control cyclus van ons onderwijsbedrijf. Wij willen iedereen bedanken voor de bijdrage die zij hebben geleverd om de ontwikkelingskansen voor en de talenten van de kinderen binnen Allente te vergroten! Namens het College van Bestuur van Holdingstichting Allente, De heer drs. C.F. (Elfred) Bakker Mevrouw M. (Monique) Mul Broek op Langedijk, 23 juni 2021

Schoolbestuur