Hoe is het begonnen?

'Op weg naar IKC's'

Het idee van de bestuurlijke samenwerking is geleidelijk begonnen. De Gemeente Langedijk had in samenwerking met onderwijs en opvang een visiedocument geschreven: ‘Op weg naar IKC’s’. De bestuurder van Kinderopvang Langedijk (SKL), Monique zat in één van de koplopersgroepen vanuit haar rol in de kinderopvang en ze was tevens ambassadeur van het pedagogisch PACT. Samen met de toenmalige wethouder Westerkamp, die in de koplopersgroep VNG zat, hadden ze al snel contact gevonden met Elfred om de verbinding met het onderwijs te maken.

De opdracht van de gemeente was: voorscholen dienen als het fundament, pas daarna kan je een IKC vormen. Vanuit deze focus werd contact gezocht met het toenmalige Peuterspeelzaalwerk, dat nu geharmoniseerd is met de kinderopvang.


Nu het fundament was gelegd is Kinderopvang Langedijk zich gaan buigen over bedrijfseconomische plannen voor het neerzetten van IKC’s, maar een makkelijke aansluiting met het onderwijs was er nog niet. Het verschil tussen privaat en publieke sector was duidelijk merkbaar en dat maakte het traject tot een uitdaging. De Blauwe Loper zocht Stichting Atrium op, want een ander punt op de agenda was dat beide onderwijs stichtingen apart niet groot genoeg zijn voor een stabiele groei, dus ambitie voor samenwerking ging verder dan samen IKC’s neerzetten.


Bij een fusie zouden de organisatie voldoende draagkracht hebben om het hoofd te bieden aan de ontwikkelingen in het onderwijs en de leerlingenprognoses. Na een aantal overleggen hebben Atrium scholen, De Blauwe Loper en Kinderopvang Langedijk toegezegd om er voor te gaan: samen een vuist maken en samen één organisatie neerzetten en uitbouwen om kwalitatieve IKC’s in Langedijk en Heerhugowaard neer te zetten. Het mooie is dat elke organisatie een unieke inbreng heeft, dus allen gelijke kansen en rollen heeft.

Het eerste succes

Het eerste succes in de samenwerking wordt in het voorjaar 2019 geboekt als Atrium en De Blauwe Loper een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen om de St. Josephschool als zelfstandige school in stand te houden.

Daarnaast zijn de drie partijen al druk bezig met het eerste IKC in Oudkarspel, waarbij Kinderopvang Langedijk zich met name heeft geconcentreerd op de inhoud en het visietraject

heeft doorlopen met de betrokken medewerkers.Atrium en De Blauwe Loper hebben de focus gelegd op de ‘stenen’, oftewel de huisvesting voor dit nieuwe IKC. De planning is om na de zomervakantie 2019 de deuren te openen voor dit nieuwe IKC, waar Kinderopvang Langedijk een nieuw kinderdagverblijf zal openen om te voldoen aan de 0-12 lijn voor een IKC.

Volgende pagina

'To do' voor de komende maanden