Voorbereidingen voor samenwerking

De bestuurders zijn niet alleen druk met de voorbereidingen in de vorm van

formele stukken ter goedkeuring.

Er wordt ook alvast gewerkt aan de invulling van samenwerking.

Samen in
1 pand

Per 1 januari 2020 krijgen de drie organisaties de sleutel van een pand waarin een gezamenlijk kantoor voor de bestuurders en de ondersteunende afdelingen komt.

Arbeidscontract nieuwe naam

Vanaf januari werken we allemaal voor dezelfde organisatie. Een koepelorganisatie voor opvang en onderwijs.

Samenvoegen overleggen

Vanaf begin schooljaar 2019-2020 gaan we de overleggen van directeuren anders inrichten.


Roadshow bestuurders

De bestuurders komen periodiek langs om feedback te vragen op het hele traject.


Volgende pagina:
Workshop Claire Boonstra