Resultaten 2019

Kosten 2019


Toelichting

In 2019 was het resultaat € 362.830 en was er een forse toename van de opbrengsten van € 1 miljoen. Het resultaat is echter nagenoeg gelijk aan vorig jaar door:

  • Een forse toename in de personeelskosten (€ 793.000) als gevolg van loonstijgingen en hogere premies
  • verzwaring van de Kind/Leidster-ratio's
  • een toename van de bedrijfskosten van € 186,000 als gevolg van de uitbreiding

Verdere toelichting:

  • Personeel: verzwaring Kind/leidster ratio en 3% loonsverhoging in 2019.
  • Vervoer: Groot onderhoud bussen en investering in Stint.
  • Huisvesting: Extra huur door nieuwe vestigingen
  • Verzorging: Stijging gevolg van meer kinderen Kantoor: ICT uitgaven i.v.m. verhuizing server
  • Verkoop: Vrijval voorziening dubieuze debiteuren, klanten betalen beter dan voorzien.
  • Algemeen: Extra kosten i.v.m. voorbereiding bestuurlijke samenwerking

Omzet 2019


Rendement 2019

Aantal kinderen per opvangsoort


Volgende pagina
Afsluiting